Łączymy siły! Grupa MAK-STBU nowym graczem na rynku brokerskim

Zarządy Grupy MAK oraz STBU poinformowały o połączeniu w drodze wymiany udziałów. Dzięki temu na rynku pojawia się gracz, który już w 2019 r., jako pierwszy polski pośrednik w historii, uplasuje w towarzystwach ubezpieczeniowych ryzyka na poziomie 1 miliarda złotych składki. Continue reading „Łączymy siły! Grupa MAK-STBU nowym graczem na rynku brokerskim”

O ryzykach cyber dla Pracodawców Pomorza

STBU było partnerem merytorycznym konferencji „Bezpieczeństwo w sieci = bezpieczny biznes 2” zorganizowanej 10 grudnia 2018 roku przez Pracodawców Pomorza. Wydarzenie wpisuje się w cykl spotkań poświęconych usystematyzowaniu i uaktualnianiu wiedzy z zakresu realizacji optymalnej strategii bezpieczeństwa informatycznego. Jej integralną częścią powinien być program ubezpieczeniowy mający na celu ochronę przedsiębiorstwa przed ryzykami cybernetycznymi. Dobrze skonstruowane ubezpieczenie cyber pozwala m.in.:

  • zapewnić ochronę prawną przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,
  • wynająć specjalistów do zarządzania incydentami, a także wykryć dokąd trafiły i jak są wykorzystywane utracone dane,
  • zatrudnić agencję PR w celu odbudowy utraconego wizerunku,
  • pokryć koszty – okupu za odblokowanie systemu (najczęściej odszyfrowanie dysku), kary administracyjnej nałożonej na przedsiębiorstwo, czy przerwy w prowadzonej działalności.

Współpraca z SIDiR

Nasza Spółka była oficjalnym partnerem merytorycznym V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej „Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia. Czy można w praktyce uniknąć zbędnych sporów i oszczędzić środki publiczne?”. Wydarzenie zorganizowane przez SIDiR (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców) odbyło się w dniach 22-23 listopada w Warszawie.
Podczas drugiego dnia Konferencji specjaliści STBU przeprowadzili prelekcję pt. „Ryzyko utraty zdolności pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych = ryzyko wzrostu kosztów realizacji inwestycji budowlanych”.

STBU Sponsorem Gali Forum Uczelni Technicznych

27 października w Warszawie miała miejsce uroczysta Gala Środowiska Studenckiego organizowana przez Forum Uczelni Technicznych. Patronem Wydarzenia było STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.
Podczas uroczystości wręczono nagrody w siedmiu kategoriach, m.in. Najlepszy projekt dydaktyczny samorządu studenckiego, Autorytet Forum Uczelni Technicznych, czy Samorządowy projekt roku.

Sympozjum „Ryzyko-Interesariusze-Innowacje w projektach komunikacyjnych”

STBU jest oficjalnym partnerem Sympozjum „Ryzyko-Interesariusze-Innowacje w projektach komunikacyjnych”, które odbędzie się 19 października w gdańskim centrum konferencyjnym Amber Expo.

Wydarzenie jest kolejną częścią cyklu badającego wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój obszarów metropolitalnych. Wśród wielu prelekcji i wystąpień zaplanowana jest również prezentacja STBU „Smart ubezpieczenia. Oczekiwania vs. realia rynkowe dla dużych inwestycji na etapie budowy i eksploatacji”.

Więcej o Konferencji

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

W dniu 7 września 2018 roku, na skutek pozytywnego wyniku audytu nadzoru, nasza firma uzyskała Certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015.
Spółka STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi już od 2006 roku pracuje zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości. Posiadany zakres certyfikacji obejmuje kompleksową obsługę ubezpieczeń oraz likwidację szkód.

STBU członkiem Polskiego Związku Zarządców Statków

W dniu 9 sierpnia STBU przystąpiło do Polskiego Związku Zarządców Statków (Polish Ship Managers Assoc.). Jest to prestiżowa organizacja gospodarki morskiej skupiona wokół przedsiębiorstw zarządzających statkami własnymi i obcymi, tj. armatorów zagranicznych. Celem przystąpienia jest wzmocnienie obecności STBU w segmencie „żegluga”.

STBU członkiem międzynarodowego stowarzyszenia brokerskiego Trust Risk Control

STBU z dniem 1 lipca 2018 przystąpiło do międzynarodowego stowarzyszenia brokerskiego Trust Risk Control, zrzeszającego w swojej sieci brokerów ze 170 krajów na całym świecie. Tym samym uzyskaliśmy dostęp do międzynarodowej sieci potencjalnych partnerów do obsługi spółek córek naszych klientów. Krok ten doprowadzi do większej kontroli nad jakością ochrony ubezpieczeniowej takich spółek, co do tej pory pozostawało poza obszarem naszej działalności. Stanowi to również duży krok naprzód dla STBU pod kątem pozyskiwania większych podmiotów prowadzących działalność za granicą.