Broker ubezpieczeniowy - historia STBU

Broker ubezpieczeniowy STBU – historia

Spółka STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi została założona w 1998 roku przez trójmiejskich specjalistów z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych. Na przestrzeni kolejnych lat kształtowała się obecna struktura własnościowa firmy. Staliśmy się jednym z czołowych brokerów ubezpieczeniowych na rynku. W imieniu naszych Klientów uzyskujemy optymalne warunki ubezpieczeń.

W pierwszym etapie funkcjonowania jako broker ubezpieczeniowy, priorytetem stało się wypracowywanie innowacyjnych procedur obsługi klienta, rozwój kompetencyjny personelu oraz wdrażanie zaawansowanego wsparcia technologicznego. Spółka STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi wyspecjalizowała się w systemowych rozwiązaniach korporacyjnego ładu ubezpieczeniowego realizowanych w oparciu o autorską filozofię Outsourcingu ryzyka.

Bazując na wypracowanych metodach oraz długookresowej strategii rozwoju broker ubezpieczeniowy STBU sukcesywnie stawał się jednym z wiodących w kraju, przekonując do siebie największe przedsiębiorstwa strategicznych sektorów gospodarki. Poza standardową ofertą obsługi brokerskiej spółka wyspecjalizowała się w ubezpieczeniach ryzyk zarządzania (D&O), ryzyk morskich, a także świadczeniu nowoczesnych rozwiązań ochrony inwestycji oraz ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych.

Jako broker ubezpieczeniowy oferujemy korzystne ubezpieczenia dla firm oraz ubezpieczenia pracownicze. Menadżerów i osoby zajmujące kluczowe stanowiska w biznesie zainteresować mogą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych D&O.

Nasza siedziba mieści się w Sopocie. Posiadamy biuro w Warszawie oraz przedstawicielstwa w innych miastach Polski.

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi - Zapraszamy do współpracy.