Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko do opanowania i sprawdzone bezpieczeństwo dla biznesu

Inwestycja w bezpieczeństwo procentuje w przedsiębiorstwie latami. Całkowicie eliminujemy lub maksymalnie ograniczamy możliwości wystąpienia zagrożenia i szkody, dodatkowo znajdując optymalne i zgodne z rzeczywistymi potrzebami klienta pokrycie ubezpieczeniowe.

Zarządzanie ryzykiem prowadzimy poprzez identyfikację i cykliczny monitoring ryzyka przez naszych inżynierów. Ich zalecenia oraz działania realnie obniżają poziom ryzyka w przedsiębiorstwie. Poszukują również rozwiązań alternatywnych, łatwiej dostępnych dla zaleceń narzuconych przez zakłady ubezpieczeń.

Wyniki przedstawiamy w formie raportu – oprócz rzetelnej oceny sytuacji wskazujemy szereg rozwiązań wpierających pracę nad zwiększeniem bezpieczeństwa organizacji. Rekomendowane działania dot. zarządzania ryzykiem można wdrożyć samodzielnie bądź z naszą pomocą.

Przykładowe działania w ramach zarządzania ryzykiem:

 • eliminujemy możliwość powstania szkód pożarowych i zalaniowych,
 • wskazujemy obszary potencjalnie niebezpieczne, które mogą narazić przedsiębiorstwo na powstanie szkody i przestój w działalności,
 • badamy przygotowanie organizacji na prawdopodobieństwo wystąpienia ataków hakerskich,
 • ograniczamy możliwość wystąpienia roszczeń od osób trzecich,
 • cyklicznie badamy prawidłowość wprowadzonych rozwiązań,
 • tworzymy plany awaryjne,
 • eliminujemy rutynę i uczymy, jak dbać o bezpieczeństwo posiadanego mienia, sprzętu.

Usługi zarządzania ryzykiem:

 • audyt obiektów kamerą termowizyjną,
 • wycena odtworzeniowa majątku na potrzeby ubezpieczeniowe,
 • audyt cyber ryzyka,
 • audyt energetyczny,
 • audyt BiHP,
 • audyt ryzyka wewnętrznych korporacji.

Badamy poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa na płaszczyznach:

 • posiadanego i zarządzanego mienia,
 • procesów wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • zasobów ludzkich,
 • kadry zarządzającej,
 • płynności finansowej.