STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

 

Biuro Sopot
81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33
tel.: 58 555 82 00
e-mail: stbu@stbu.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000090358, NIP: 585-13-40-951, REGON: 191640955
Kapitał zakładowy: 114 000 PLN

Zezwolenie  Polisa OC

 

Biuro Warszawa
Al. Niepodległości 124/22
02-577 Warszawa
tel.: 22 427 32 62
e-mail: warszawa@stbu.pl

Chorzów

e-mail: sprzedaz@stbu.pl, tel.: 601 964 580

Wrocław

e-mail: sprzedaz@stbu.pl, tel.: 601 964 580

Rzeszów

e-mail: sprzedaz@stbu.pl, tel.: 601 964 580

Białystok

e-mail: sprzedaz@stbu.pl, tel.: 601 964 580

Poznań

e-mail: sprzedaz@stbu.pl, tel.: 601 964 580

Gdańsk

e-mail: sprzedaz@stbu.pl, tel.: 601 964 580

Kościerzyna

e-mail: sprzedaz@stbu.pl, tel.: 601 964 580

Biuro Sopot

e-mail: stbu@stbu.pl, tel. 58 555 82 00

Biuro Warszawa

e-mail: warszawa@stbu.pl, tel 22 427 32 62