Menedżerowie

Menedżerowie

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w biznesie przyjmują na siebie odpowiedzialność wobec spółki, jej właścicieli, klientów, współpracowników, czy organów państwowych. Wymaga to dedykowanych rozwiązań chroniących odpowiedzialność cywilną i zapewniających ochronę prawną zarówno menedżerom, jak i zarządzanym przez nich przedsiębiorstwom przed konsekwencjami faktycznego lub domniemanego błędnego działania, czy zaniechania.

Proponujemy ubezpieczenia dla członków władz spółek kapitałowych ­ D&O.