D&O

Spółka STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi przygotowała dedykowaną ofertę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych D&O (Directors & Officers). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tych produktów.

Ubezpieczenie D&O adresowane jest do osób zajmujących kluczowe stanowiska w biznesie. Jego zadaniem jest ochrona menedżerów i zarządzanych przez nich spółek kapitałowych przed konsekwencjami decyzji biznesowych. Ubezpieczenie D&O zabezpieczy m.in. płynność finansową spółki oraz ochroną prywatnego majątku menedżerów.

Ryzyka pokryte polisą D&O obejmują straty powstałe m.in na skutek:

 • błędu,
 • podania nieprawidłowej informacji,
 • złożenia oświadczenia wprowadzającego w błąd,
 • zaniechania lub zaniedbania,
 • niedopełnienia obowiązków,
 • nadużycia zaufania lub przekroczenia uprawnień przez ubezpieczonego członka władz spółki.

Zakres ochrony ubezpieczeniem D&O obejmuje m.in.:

 • straty finansowe poniesione przez spółkę i jej interesariuszy,
 • koszty ochrony prawnej,
 • zobowiązania podatkowe,
 • wynagrodzenia ekspertów,
 • działania PR niezbędne do naprawienia wizerunku pozwanego.

Dodatkowe korzyści ubezpieczenia D&O:

 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji;
 • Nowe możliwości pozyskiwania kapitału;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa rozwoju;
 • Umocnienie profesjonalnego i nowoczesnego wizerunku.

Oprócz oferty D&O proponujemy również ubezpieczenie emisji papierów wartościowych (POSI), korzystne ubezpieczenia dla firm oraz ubezpieczenia pracownicze.