Gospodarka morska

Specyfika branży, sytuacja na rynku żeglugowym i stoczniowym oraz offshore energy wymaga szczególnej dbałości o ochronę swoich interesów. Dotyczy to m.in. posiadanego majątku, a także kompetentnego doradztwa w zakresie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej i zawieranych kontraktów, czy wsparcia w likwidacji szkód.

Bezpieczństwo na morzu i nie tylko

Ubezpieczenia ryzyka morskiego i stoczniowego wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, znajomości prawa oraz polskiego i międzynarodowego rynku ubezpieczeń. Jesteśmy liderem wśród „morskich” brokerów w Polsce posiadającym kompetencje do obsługi zarówno wiodących przedsiębiorstw branży stoczniowej, produkcyjnej, jak i polskich oraz zagranicznych armatorów. Doświadczenie oraz praktyka w obsłudze ponad 70-ciu klientów branży pozwoliły nam, z sukcesem, na przygotowanie i wdrożenie pionierskich rozwiązań w tym obszarze. Oferujemy, m.in.:

Ubezpieczenia morskie – dedykowane dla statków handlowych, statków i kutrów rybackich, jachtów, holowników oraz taboru pływającego stoczni.

Ubezpieczenia stoczniowe – chroniące budowy i remonty statków w stoczni.

Ubezpieczenia transportowe – CARGO, OC przewoźnika i OC spedytora.

Ubezpieczenia Upstream – dla platform i odwiertów, w tym dodatkowo ubezpieczenie sprzętu wiertniczego.

Ubezpieczenia specjalistyczne:

  • ryzyk wojennych (War Risks);
  • od porwań i okupu (Kidnap & Ransom);
  • OC zawodowe (Professional Indemnity);
  • utraty zatrudnienia (Loss of Hire);
  • nadwyżkowe ubezpieczenia dla stoczni: OC remontów i przebudów statków;
  • cyber;

Referencje