Inwestycje i budownictwo

W ostatnich latach za naszym pośrednictwem ubezpieczono ponad 820 inwestycji budowlanych, których całkowita wartość przekroczyła 20 miliardów złotych.

Ochrona procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji

Zdobyte doświadczenie pozwala nam tworzyć programy ochrony inwestycji i ryzyk inwestora zabezpieczające interesy przedsiębiorstwa w obszarach:

Ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) – ubezpieczenie dla ryzyk związanych z procesem budowlanym i szkód spowodowanych przez działania człowieka oraz siły przyrody.

Utraty zysku inwestora (ALOP/DSU) – spowodowane opóźnieniem wywołanym katastrofą budowlano-montażową. Polisa powiązana ściśle z polisą CAR/EAR.

Odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną budową – dotyczy szczególnie inwestycji realizowanych w centrach miast.

Kluczowych dla inwestycji dostaw w transporcie (CARGO).

Opóźnienia w oddaniu inwestycji na skutek szkód powstałych podczas transportu (MDSU) – polisa powiązana ściśle z polisą CARGO

Odpowiedzialności cywilnej zawodowej –  architektów, projektantów i project managerów.

Ryzyka pomostowego – pomiędzy sfinalizowaniem budowy, a oddaniem obiektu do eksploatacji (zawierane w przypadku deweloperów).

Fazy komercjalizacji i operacyjnej obiektu.

Referencje