3 powody, dla których Zarząd i księgowi powinni mieć ubezpieczenie karnoskarbowe

Impuls Bezpieczeństwa

3 powody, dla których Zarząd i księgowi powinni mieć ubezpieczenie karnoskarbowe

O ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej członków władz (D&O) raczej większość członków zarządów słyszała. Ci świadomi ryzyka, jakie ponoszą w związku ze sprawowaniem swojej funkcji, już posiadają takie ubezpieczenie. Natomiast ubezpieczenie karnoskarbowe, które można traktować jako uzupełnienie polisy D&O, jest produktem mniej znanym. Stosunkowo „młodym” i nie wszyscy zdają sobie sprawę z jego istnienia, bądź zakresu ochrony. Co pokrywa takie ubezpieczenie? Dlaczego każdy zarząd, oprócz posiadania ubezpieczenia D&O, powinien mieć także ubezpieczenie karnoskarbowe? Czy przedmiotowe ubezpieczenie jest tylko dla Zarządów? W tym artykule odpowiemy na te pytania!

Organy podatkowe dysponują aktualnie zaawansowanymi informatycznymi narzędziami, które usprawniają typowanie podmiotów do kontroli. Zanim zatem dojdzie do kontroli, organy wykorzystują szereg czynności sprawdzających, postępowań przygotowawczych oraz działań analitycznych. Skuteczność tych kontroli w rezultacie jest dość wysoka. Jak podaje Ministerstwo Finansów, w pierwszej połowie 2022 roku pozytywnie zakończyło się 92,3% kontroli celno-skarbowych. Organy takie jak ZUS czy US mają możliwość weryfikacji wiarygodności oświadczeń składanych do uzyskania środków w ramach tarcz antykryzysowych. Mogą również sprawdzić czy środki wykorzystano we właściwy sposób.

Po pierwsze – kary

Pierwszą i najważniejszą funkcją omawianego produktu jest refundacja kar, mandatów i grzywien nakładanych w trakcie postępowań karnoskarbowych. Jednak nie tylko! Kary nakładane przez ZUS, PIP czy PFRON również mogą być zrefundowane. Zwracamy uwagę na fakt, że kary obejmują osoby zarządzające, jak i księgowych. Należy jednak pamiętać, że kary dla członków zarządu są zwykle średnio o 30-40% wyższe niż te dla księgowych. Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wyznacza się na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia, które z roku na rok wzrasta (w 2023 roku nawet dwukrotnie). Dodatkowo, polisa obejmuje szkody wynikające z postępowania administracyjnego dotyczącego schematów podatkowych (MDR), w tym refundację kar administracyjnych.

Po drugie – wydatki na kaucje i inne

Urzędy, często poza nakładaniem sankcji finansowych, wymagają złożenia do depozytu sądowego środków pieniężnych. Może złożyć je ubezpieczyciel w ramach ochrony polisy karnoskarbowej. Jednak osoba ubezpieczona po ich odzyskaniu musi zwrócić je ubezpieczycielowi. Dodatkowo, ubezpieczenie pokrywa koszty poniesione przez osobę ubezpieczoną w celu uzyskania środków finansowych na zapłatę kaucji, poręczeń, gwarancji (bez pokrycia samej kwoty kaucji, poręczenia, gwarancji).

Last but not least –  ubezpieczenie karnoskarbowe pokrywa koszty obrony

Polisa karnoskarbowa może pokryć koszty ochrony prawnej, czyli koszty wynagrodzenia adwokata, koszty sądowe, w tym powołanie biegłych, ekspertyzy czy należności dla świadków. Co do zasady, takie koszty mogą być pokryte w ramach polisy D&O w przypadku członków zarządu, za zgodą ubezpieczyciela.

Nie ulega wątpliwości, że nasz system prawa podatkowego jest jednym z najbardziej skomplikowanych systemów na świecie. Częste zmiany w prawie, brak jednolitych interpretacji sprawiają, że nierzadko nawet same urzędy mają problem z właściwą interpretacją przepisów, tak jak miało to miejsce w przypadku wprowadzenia Polskiego Ładu. Katalog osób objętych tym ubezpieczeniem jest szerszy niż tylko członkowie zarządu. Produkt jest także dla księgowych, głównych księgowych, prokurentów, dyrektorów finansowych, czy osób zajmujących się kadrami i płacami.

Pamiętajmy o tym, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, to kierownik jednostki (lub Zarząd w przypadku gdy kierownikiem jest organ wieloosobowy) ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Nawet, kiedy spółka decyduje się przekazać prowadzenie ksiąg rachunkowych do biura rachunkowego. Zaznaczamy jednak, że produkt nie jest dla biur rachunkowych. Dla podmiotów, które zawodowo zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych przeznaczone jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  Warto zatem zabezpieczyć się na wypadek takich szkód, o jakich wspominamy powyżej, żeby spać choć trochę spokojniej.

 

Więcej o ubezpieczeniu karnoskarbowym można przeczytać tutaj.
Zapraszamy także na nasze profile w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas