8,33 SDR co to takiego? Jak wpływa na ubezpieczenia transportu

Impuls Bezpieczeństwa

8,33 SDR co to takiego? I jak wpływa na odszkodowanie przewoźnika?

8,33 SDR to światowa, bezgotówkowa jednostka rozrachunkowa notowana na rynkach walutowych. Stworzył ją MFW, by wykorzystywać w międzynarodowym transporcie samochodowym. Do czego więc służy tajemnicza wartość i jaki ma związek z ubezpieczeniami?

Odpowiedzialność cywilna Przewoźnika

Żeby zrozumieć jak istotne znaczenie ma wartość 8,33 SDR musimy zacząć od zagadnienia odpowiedzialności cywilnej Przewoźnika. Bardzo szczegółowo określa ją Konwencja CMR (konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów).

Z artykułu 23. tego dokumentu dowiadujemy się jak obliczać odszkodowanie za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru. W punkcie 3. możemy przeczytać, że:

„Odszkodowanie nie może jednak przekraczać 8,33 jednostki rozrachunkowej za 1 kilogram brakującej wagi brutto”.

8,33 SDR – jak stosuje się w praktyce?

Powyższy punkt wprowadza pojęcie „jednostki rozrachunkowej za 1 kilogram brakującej wagi brutto”. I to właśnie jest dokładna definicja tego, co kryje się pod angielskim Special Drawing Rights (SDR).

Ale jak w praktyce stosuje się przepis o 8,33 SDR?

Jeżeli wartość 1 kg ładunku przekracza kwotę odpowiadającą 8,33 SDR, to firma transportowa nie musi zapłacić odszkodowania równego pełnej wartości skradzionego ładunku. Średni kurs SDR w tabeli NBP w początkowych miesiącach 2023 roku wyniósł 5,85 zł.

W praktyce, jeżeli podczas wykonywanego transportu samochodowego międzynarodowego doszło do kradzieży ładunku o wartości fakturowej 300 000 EUR i o wadze na przykład 500 kg wraz z opakowaniem to możemy obliczyć, że skierowane roszczenie nie może wynosić więcej niż 24 365,25 zł. (500 kg x 8,33 SDR x 5,85 zł. = 24 365,25 zł) nawet, jeżeli skradziony ładunek był wart wielokrotnie więcej.

Jak wynika z powyższego ustanowiony w art. 23.3 Konwencji CMR limit odpowiedzialności przewoźnika za powierzony mu ładunek jest bardzo korzystny dla firm transportowych. Najczęściej jest tak, gdy ładunek jest bardzo lekki i drogi np. markowe obuwie sportowe, elektronika.

Przewoźnik nie ma prawa skorzystać art. 23.3 Konwencji jeżeli do szkody w ładunku doszło celowo lub na skutek rażącego niedbalstwa.

Odstępstwem od art. 23.3 jest również art. 24 Konwencji CMR.

Zgodnie z art. 24 nadawca może zadeklarować w liście przewozowym za umówioną dodatkową opłatą wartość towaru. Granicą kwotową jest zadeklarowana wartość przesyłki albo wartość towaru w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu.

Zapraszamy także na nasze profile w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas