Jednostki Samorządu Terytorialnego - Ubezpieczenie - STBU

Sprawdzone branże

Jednostki Samorządu Terytorialnego

W kwestii ubezpieczenia, jednostki samorządu terytorialnego muszą uwzględniać wiele istotnych czynników. Konieczność spełnienia formalnych wymagań (np. ustawy PZP), ograniczenia budżetowe i bezpieczeństwo (setek/tysięcy) mieszkańców. Samorządy muszą też zadbać o wiele aspektów wymagających ochrony: wielomilionowe inwestycje, potężne floty miejskiej komunikacji, czy bezpieczeństwo pracowników ratusza/gminy lub uczniów i rodziców odwiedzających codziennie publiczne szkoły i przedszkola.

Program ubezpieczeniowy dla miast i jednostek samorządu terytorialnego musi być obszerny. Ale nie musi być skomplikowany i nie musi obciążać pracowników administracji. Wbrew powszechnej opinii nie musi się ograniczać wyłącznie do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przy wykorzystaniu Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) polskie samorządy mogą uzyskiwać więcej ofert ubezpieczenia niż w przypadku wyłącznie restrykcyjnych, formalnych ścieżek. To daje możliwość wyboru idealnego ubezpieczenia, dopasowanego do budżetu i specyfiki konkretnej jednostki samorządu terytorialnego.

W tej rozbudowanej strukturze równie ważna co program ubezpieczenia jest jego obsługa. Systematyczne odnotowywanie incydentów oraz zdarzeń szkodowych, a dalej sprawne przeprowadzenie procesu likwidacji szkód, który kończy się wypłatą odszkodowania. Klientom STBU pomagają w tym systemy informatyczne. Dzięki Centrum Analiz Ryzyka Jednostki Samorządu Terytorialnego kontrolują wszystkie zdarzenia, mają bieżący wgląd w proces likwidacji szkody i widzą jego finalny efekt. Dane zebrane przy pomocy systemom IT wykorzystujemy później do wprowadzania zmian w ubezpieczeniu. Dzięki temu dostosowujemy zakres ochrony, dobieramy produkty ubezpieczeniowe, które pomagają realnie chronić szeroką działalność polskich gmin i miast.

Postępowania przetargowe

Możemy działać jako podmiot trzeci, któremu Zamawiający zleca w całości przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy w zakresie dostawy usługi ubezpieczenia. Przejmujemy na przykład takie czynności jak: sporządzenie i publikację ogłoszeń, tworzenie specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), opisy przedmiotu zamówienia, oszacowanie jego wartości i wielu innych. Zostajemy z naszymi Klientami aż do otwarcia ofert, wyboru wykonawcy i ogłoszenia wyników postępowania.

Bezpieczne inwestycje

Inwestycje budowlane samorządów to często wielomiliardowe przedsięwzięcia, które należy odpowiednio zabezpieczyć. Naszym Klientom oferujemy rozwiązanie, które polega na przejęciu przez nich gestii ubezpieczeniowych. W ten sposób jednostki samorządu stają się niezależne od wykonawcy prac i mogą zyskać duże oszczędności na podatku VAT.

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Jako alternatywę oferujemy pełne wsparcie przy przejściu procedury uzyskania członkostwa wybranego TUW oraz wynegocjowanie oferty ubezpieczenia. Rozwiązanie takie umożliwia weryfikację rynku ubezpieczeniowego jeszcze przed wszczęciem ustawowego postępowania przetargowego. Tym samym złożenie oferty przez TUW nie wyklucza wszczęcia postępowania przetargowego w wybranym trybie ustawowym.

Centrum Analiz Ryzyka

Miasto lub inna jednostka samorządu, która prowadzi zróżnicowaną działalność – może mieć problemy z kontrolą nad powstającymi szkodami. Dlatego wspieramy naszych Klientów oprogramowaniem IT, które pomaga zarządzać szkodami, a z zebranych danych wyciągać ważne informacje, dzięki którym można zmieniać przyszłe umowy ubezpieczenia.

Z naszych usług brokerskich korzystają:

  • Urzędy Miast
  • Jednostki miejskich samorządów
  • Szkoły, przedszkola
  • Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne
  • Jednostki transportu publicznego

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas