Przemysł i przetwórstwo - STBU

Sprawdzone branże

Przemysł i przetwórstwo

“Trudny sektor”. To coraz częstsze określenia na rynku ubezpieczeniowym dla firm, których działalność to przemysł i przetwórstwo.Wysokie sumy gwarancyjne oraz niemal pewne zdarzenia szkodowe są tego głównym powodem. Niepokój zawsze potęguje też aktualna sytuacja gospodarczo-polityczna. W konsekwencji – o ile uda się uzyskać ofertę ubezpieczenia – producenci zmagają się ze słabym zakresem i wysoką ceną polisy.

Rynek nie musi być tak brutalny. Przedsiębiorcy w kwestii bezpieczeństwa swojego biznesu mogą mieć możliwość wyboru. Wiążę się to z kilkoma prostymi, ale bardzo skutecznymi działaniami, które poprzedzają proces negocjacji z ubezpieczycielem. Mowa o czynnościach prewencyjnych przy wsparciu naszego zespołu inżynierów. W efekcie producent zwiększa poziom bezpieczeństwa i chroni się przed ewentualnymi szkodami. Rynek ubezpieczeniowy – docenia świadomego Klienta, więc oferuje większą liczbę ofert. To daje możliwość korzystnego wyboru polisy.

Przemysł i przetwórstwo – ryzyka ubezpieczeniowe

Pod hasłem “Przemysł i przetwórstwo” kryje się bardzo wiele. Wyrób artykułów spożywczych, przemysł ciężki, produkcja materiałów (w tym tak ryzykownych jak fabrykaty i prefabrykaty z drewna). Dodatkowo różnorodna specyfika przedsiębiorstw z tego sektora sprawia, że rynek ubezpieczeniowy traktuje je bardzo restrykcyjnie.

Absolutną podstawą w ochronie firm produkcyjnych jest właściwe ubezpieczenie majątku i sprzętu (często wysoce specjalistycznego), który znajdują się w wewnątrz przemysłowych budynków. W STBU pracę nad bezpieczeństwem zaczynamy od Prewencyjnego Wsparcia Inżynierskiego. To zestaw czynności prewencyjnych prowadzonych przez naszego Menedżera ds. Oceny Ryzyka.

W dalszej kolejności trzeba zadbać o ubezpieczenie produktów (chroniąc je np. ubezpieczeniem Product Recall – w branży spożywczej), zapewnieniem ciągłości działalności (Business Interruption), ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniami komunikacyjnymi (szczególnie w firmach, które posiadają własną flotę pojazdów).

Wyzwania inflacyjne

Bardzo ważne jest to, by firmy przemysłowe cały czas trzymały rękę na pulsie względem właściwej wyceny majątku. Szkody w tym sektorze gospodarki mogą być spektakularne. Ogromne pożary trawiące hale produkcyjne lub magazynowe, regularne podtopienia, goszczące w czołówkach wiadomości katastrofy. Ryzykowne przedsiębiorstwa przemysłowe mogą w mgnieniu oka ponieść ogromne straty majątkowe. W czasach, gdy regularnie rosną ceny (m.in. materiałów budowlanych) stwarza to ryzyko, że nawet przy dobrym programie ubezpieczenia – otrzymane odszkodowanie może okazać się niewystarczające, by pokryć straty.

Dlatego idealnym rozwiązaniem jest regularne aktualizowanie wartości majątku. W STBU pomagamy firmom przemysłowym w wycenie majątku (szczególnie w kluczowych dla firmy lokalizacjach) przy każdym odnowieniu programu ubezpieczenia. Wykorzystujemy do tego zarówno technologię dostarczaną przez ubezpieczycieli, jak i ogromne doświadczenie i narzędzia naszych wieloletnich pracowników.

Prewencyjne Wsparcie Inżynierskie

Odwiedzamy przedsiębiorstwa fizycznie w miejscu prowadzonej działalności. Wskazujemy zidentyfikowane źródła ryzyka po szczegółowych oględzinach, badaniach termowizyjnych oraz po zapoznaniu się z dokumentacją. Nasze rekomendacje oraz edukacja prewencyjna tworzą środowisko atrakcyjne dla towarzystw ubezpieczeniowych.

Przeszacowanie wartości majątku

Inflacja oraz związane z nią rosnące koszty produkcji bezpośrednio wpływają na wyższe nakłady pieniężne w przypadku szkody. Na bieżąco aktualizujemy majątek przedsiębiorstwa zgodnie z aktualnymi wartościami rynkowymi. Dzięki temu mamy pewność, że Klient otrzymuje odszkodowanie w pełnej, należnej mu kwocie.

Z naszych usług brokerskich korzystają:

  • Producenci żywności i napojów
  • Przemysł ciężki (maszyny)
  • Firmy meblarskie
  • Tartaki
  • Przedsiębiorstwa fotowoltaiczne
  • Producenci chemii

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas