Archiwa: Bez kategorii - Strona 7 z 7 - STBU

Ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych

Obowiązek właścicieli i zarządców obiektów

Ustawodawca wymienia wprost tylko kilka czynności, za które odpowiada zarządca nieruchomości. Z uwagi na bezpośredni wpływ na życie i zdrowie ludzkie najważniejszą z nich jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niemniej odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości spoczywa zarówno na zarządcy, z którym została podpisana umowa, jak i na właścicielu obiektu.

więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe

Zapisy w gwarancjach ubezpieczeniowych

więcej

Edukacja

Definicje OWU

więcej

Edukacja

Jakie towarzystwo reprezentuje broker ubezpieczeniowy?

więcej

Edukacja

Dlaczego broker nie jest agentem?

więcej

Ubezpieczenie CYBER

RODO a polisy CYBER

więcej

Impuls Bezpieczeństwa

Pułapki jakie czyhają, pomimo wykupienia ubezpieczenia w podróży służbowej

więcej

Temat na czasie

Ubezpieczenie karnoskarbowe – Twoja “Tarcza antyUrzędowa”

więcej

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas