Czy numer polisy sprawcy wystarczy do wypłaty odszkodowania?

Impuls Bezpieczeństwa

Czy numer polisy sprawcy wystarczy do wypłaty odszkodowania?

Najprawdopodobniej wielu z nas podczas podróży służbowym samochodem co najmniej kilka razy w życiu będzie brało udział w szkodzie. Niezależnie od tego jak bardzo doświadczonym kierowcą jesteśmy, to niestety stłuczki bywają nieuniknione. Czasami możemy być sprawcą, a czasami poszkodowanym. Zawsze jest to stresująca sytuacja, w której można zapomnieć o zebraniu potrzebnych informacji. Zwłaszcza, że w obiegowej opinii uznaje się, że do dalszej walki o odszkodowanie wystarczy, gdy zapisze się numer polisy sprawcy. Czy to prawda?

Numer polisy sprawcy – czy to wszystko?

Zdarza się, że sprawca szkody w naszym samochodzie służbowym zostawi nam jedynie numer polisy odpowiedzialności cywilnej. Okazuje numer, skan albo zdjęcie i uważa, że z jego strony sprawa jest załatwiona. Bywa też tak, że nie angażuje się w dalsze postępowanie likwidacyjne. Niestety często jest to niewystarczające, a takie postępowanie może skończyć się odmową wypłaty odszkodowania.

Sprawa likwidowana z obowiązkowej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych może się wydawać prostsza. Jest to w końcu ubezpieczenie obowiązkowe. Pomimo sprzeciwu sprawcy, możesz otrzymać odszkodowanie, jeśli przedstawisz inny dowód potwierdzający wyrządzenie szkody. Pomocne będzie zdjęcie, nagranie czy oświadczenie świadków. W sytuacji szkody likwidowanej z polisy OC działalności gospodarczej, czy OC w życiu prywatnym, temat jest już bardziej skomplikowany.

Polisa taka jest dobrowolna, a to oznacza, że sprawca może, ale nie musi z niej skorzystać. Samo podanie numeru polisy nie jest wystarczające do wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel zawsze będzie chciał potwierdzić okoliczności zgłoszenia u sprawcy szkody, ponieważ to on jest Klientem Ubezpieczyciela. A kontakt ze sprawcą po czasie może być utrudniony. Nie ma on obowiązku odpowiadać Ubezpieczycielowi, ani nie obowiązują go terminy ustawowe takie jak Ubezpieczyciela. Klienci często są zaskoczeni, że pomimo posiadania danych polisy, Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania.

Szybkie odszkodowanie – co zrobić?

Co więc zrobić w sytuacji powstania szkody? Ograniczyć zaufanie, zabezpieczyć się i poza uzyskaniem danych polisy spisać oświadczenie. Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy? Między innymi:

– datę szkody,
– dane sprawcy,
– dokładny opis okoliczności (co się stało, przy wykonywaniu jakich prac itp.),
– oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu odpowiedzialności,
– w sytuacji posiadania umowy ze sprawcą, będzie trzeba przedstawić jej kopię.

Tak przygotowana dokumentacja zdecydowanie przyśpieszy proces likwidacji szkód i z pewnością pomoże uniknąć ewentualnych problemów z uzyskaniem odszkodowania. O powyższych zasadach warto pamiętać w każdym przypadku. Czy to ubezpieczeń obowiązkowych, czy dobrowolnych.

 

Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas