wyłączenie 4.3 ICC.A - jak je interpretować?

Impuls Bezpieczeństwa

Czy ubezpieczyciel zawsze może powoływać się na wyłączenie 4.3 ICC.A przy szkodach powstałych w transporcie?

Jako brokerzy ubezpieczeniowi zajmujący się obsługą Klientów min. branży TSL mamy do czynienia ze szkodami w ładunku. Możemy pomóc w likwidacji szkody z różnych polis. W tym z polisy ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO) – jeśli Klient ją wykupi. Mamy wówczas do czynienia z Instytutowymi Klauzulami Ładunkowi w praktyce. A ta pokazuje, że przy IKŁ niezwykle ważnym tematem jest wyłączenie 4.3 ICC.A.

Instytutowe Klauzule Ładunkowe – co to?

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses – ICC) to angielskie warunki ubezpieczeniowe, które mają ponad dwustuletnią tradycję ubezpieczeniową. Powszechnie przyjmuje się je w międzynarodowych ubezpieczeniach ładunkowych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej uzależniony jest od zastosowanego zestawu klauzul. Mają one uniwersalny charakter, gdyż można je zastosować do większości rodzajów ładunków i różnych środków transportu.

Można je podzielić ze względu na trzy zakresy ochrony. Pierwszy i zarazem najszerszy z możliwych zakres ochrony ubezpieczeniowej, opiera się na zasadzie „all risks”. Oferują go Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1/1/82 (Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82).

Kolejne dwa to zestawy klauzul oznaczono literami B (pośredni zakres ubezpieczenia)  i C (najwęższy zakres ubezpieczenia). Oferują ograniczoną ochronę ubezpieczeniową do wymienionych rodzajów ryzyka (ryzyka nazwane).

Konkretny case!

Spektrum szkód, w zależności od profilu działalności prowadzonej przez ubezpieczony podmiot, może być szerokie. Niemniej, w niniejszym artykule skupimy się na konkretnej szkodzie jednego z naszych Klientów, który jest globalnym liderem technologicznym.

Szkoda wydaje się prosta! Maszyna – niesprawna, uszkodzona (co ma znaczenie dla całej sprawy) – wymagała transportu do producenta do Japonii w celu naprawy. Transport ubezpieczono u jednego z polskich ubezpieczycieli w ramach polisy jednostkowej na bazie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i ICC.A. Ubezpieczyciel był świadomy, iż ubezpiecza transport maszyny uszkodzonej. Wszystko zinwentaryzowano w dokumencie przedłożonym towarzystwu ubezpieczeniowemu do wglądu na etapie negocjacji.

W trakcie transportu doszło do uszkodzenia maszyny. Mianowicie, po dostarczeniu maszyny do odbiorcy (producenta w Japonii), okazało się, iż maszyna nosi liczne znamiona korozji.

Na uwagę zasługuje fakt, że ładunek do transportu przygotował zewnętrzny podmiot (nie ubezpieczony, czy jego pracownicy). Załadunek włączono też do zakresu ochrony.

W toku likwidacji szkody dostarczono niezbędną dokumentację. Pojawił się raport rzeczoznawcy zaangażowanego przez ubezpieczyciela w Japonii. Stwierdził on że przedmiotowa szkoda (korozja) nie powstała w trakcie transportu (brak ingerencji zewnętrznych w ładunek, kontaktu z wodą lub nadmiernej wilgotności). Spowodowała ją możliwa wada ukryta (normalne zużycie) przy jednoczesnym braku zastosowania odpowiednich środków antykorozyjnych. Ubezpieczyciel w decyzji odmownej powołał się na wyłączenie 4.3 ICC.A.. Zgodnie z jego treścią ubezpieczenie w żadnym razie nie obejmuje: straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo niewłaściwym opakowaniem lub przygotowaniem przedmiotu ubezpieczenia. , Dotyczy ono sytuacji, gdy zasztauowanie wykonane zostaje przez Ubezpieczonego lub jego pracowników przed rozpoczęciem ubezpieczenia. W rozumieniu niniejszych klauzul „opakowanie” obejmuje zasztauowanie w kontenerze (rozmieszczenie i umocowanie). A termin „pracownicy” nie obejmuje samodzielnych wykonawców.

Jaka jest konkluzja?

Czy zastosowanie takowego wyłączenia było słuszne? Polemika z ubezpieczycielem trwała kilka tygodni. Finalnie przekonaliśmy ubezpieczyciela do zmiany decyzji! Rozbiliśmy to na bazie dokumentacji zdjęciowej wykonanej przez ubezpieczonego przed rozpoczęciem transportu. Pomocna była dokumentacja z inwentaryzacji maszyny wykonanej przed ubezpieczeniem. Dokumentacje przedłożono ubezpieczycielowi przed zawarciem polisy. Wspierające były również umowy i oświadczenia zewnętrznego podmiotu, który to zabezpieczył towar na czas transportu.

Odpowiadając na pytanie czy Ubezpieczyciel zawsze może powoływać się na wyłączenie 4.3 ICC.A?

Odpowiedź nie jest taka oczywista.

Wszystko zależy od stanu ładunku przed szkodą, sposobu udokumentowania tegoż stanu faktycznego mienia. A także podmiotów zaangażowanych przez strony do przygotowania ładunku i organizacji transportu.

To wszystko pokazuje, że każdy temat jest inny i już na etapie ubezpieczenia wymaga szczególnej analizy sprawy. Wymaga też analizy potrzeb Klienta i ścisłej współpracy brokera ubezpieczeniowego zawierającego umowę ubezpieczenia z brokerskim pionem likwidacyjnym. A także Klientem (ubezpieczonym) i innymi podmiotami zaangażowanymi w transport.

Co warto zrobić by nie pozwolić ubezpieczycielowi na zastosowanie wyłączenia?

  • Pamiętaj, by wykonać dokumentację fotograficzną ładunku, zabezpieczenia na każdym etapie transportu.
  • Sporządź stosowne raporty ze stanu ładunku.
  • Zadbaj o to, by podmioty zewnętrzne świadczące dla Ciebie usługi zawarły z Tobą odpowiednią umowę na piśmie.
  • Zawsze dobieraj na kontrahentów profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem i nieskazitelną opinią. Nawet jeśli popełnią błąd to ważnym jest, by mimo tego, współpracowali z Tobą na każdym etapie postępowania likwidacyjnego. Relacje są potrzebne i ważne!

I na koniec pamiętaj, że dobry broker zawsze będzie starał się znaleźć rozwiązanie.

 

Zapraszamy także na nasze profile w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas