Dlaczego broker nie jest agentem? - STBU

Edukacja

Dlaczego broker nie jest agentem?

J

Jeden i drugi pośredniczy w zakupie polisy ubezpieczeniowej i to wystarcza, by w powszechnej opinii traktować ich tożsamo. Tak naprawdę więcej ich jednak dzieli niż łączy. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy działalnością, jaka prowadzą broker i agenta ubezpieczeniowy?

Mocodawca

Działalność brokerów i agentów szczegółowo opisuje Ustawa z dn. 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń. Ona też w swoich artykułach określa najważniejsze rozróżnienie i odpowiada na pytanie: w czyim imieniu działają te podmioty?

Agent ubezpieczeniowy działa na rzecz towarzystwa, z którym ma podpisaną umowę agencyjną. Istnieją też podmioty, które reprezentują kilku ubezpieczycieli – tych specyficznych pośredników nazywamy wtedy multiagentami.

Broker wykonuje czynności w imieniu podmiotu poszukującego ubezpieczenia. Zgodnie z ustawą nie może być powiązany z zakładem ubezpieczeń. W praktyce zapewnia bezstronność i zapewnia Klientowi szeroki wybór ofert. Akt prawny wyszczególnia, że brokerzy nie mogą wykonywać działalności i czynności agencyjnych, być członkami zarządu lub rady nadzorczej towarzystw. Nie mogą również pozostawać z nimi w stałym stosunku umownym, ani posiadać ich akcji kupionych poza regulowanym rynkiem.

Broker działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta. Zaufanie wyrażone podpisem ma tutaj szczególne znaczenie – zwłaszcza w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi. Nie bez powodu w naszym logotypie znalazł się symbol stalówki pióra zaczerpnięty z historii sławnego Lewisa Edsona Wattermana. Twórca kultowych wiecznych piór porzucił karierę pośrednika ubezpieczeniowego na rzecz poszukiwania idealnego narzędzia piśmienniczego… po nieudanej próbie podpisania pełnomocnictwa i utracie Klienta.

Broker ubezpieczeniowy - spotkanie biznesowe

Zakres obsługi

Agenci mają do zaoferowania ograniczoną liczbę gotowych produktów ubezpieczeniowych. Dzieje się tak, ponieważ oferty te pochodzą od jednego towarzystwa (lub zaledwie kilku ubezpieczycieli, z którymi współpracują). Zazwyczaj korzystają z tych najpopularniejszych o standardowych warunkach ochrony. Ich działalność jest masowa i nie ma w niej miejsca na indywidualne oferty z preferencyjną ceną, a współpraca z agentem kończy się w momencie zawarcia polisy.

Zdecydowanie szerzej wygląda zakres obsługi oferowany przez brokera.

Jej efektem jest przede wszystkim rekomendacja najkorzystniejszej dla Klienta umowy ubezpieczeniowej. Żeby jednak do tego doszło broker identyfikuje ryzyko, jakie towarzyszy wykonywanej przez Klienta działalności, analizuje jego potrzeby w kontekście bezpieczeństwa i szeroko sprawdza dostępne na rynku oferty. Ma też możliwość negocjacji z towarzystwami – zarówno w zakresie dodania specyficznych klauzul chroniących interes Klienta, jak i ceny. Prowadzi to do jak największego zindywidualizowania ostatecznej oferty i maksymalnego rozszerzenia zapewnionej ochrony. Broker zostaje z Klientem przez cały czas – również po zawarciu umowy ubezpieczenia (np. w procesie likwidacji szkód, pomocy w zapewnieniu obsługi prawnej, etc.).

Bezpieczeństwo, jakie zapewnia broker

Pośrednicy ubezpieczeniowi ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta, dlatego ich działalność musi być zabezpieczona specjalną polisą OC. Według rozporządzenia Ministra Finansów minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość (w złotych) 1 250 618 euro rocznie w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 875 927 euro rocznie w odniesieniu do wszystkich szkód. W praktyce, doświadczeni brokerzy wykraczają daleko poza wartości minimalne – w przypadku STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi polisa OC stanowi równowartość 15,1 mln euro/rok.

Nieodzownym elementem zaufania i bezpieczeństwa współpracy jest też obowiązkowy wpis w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego.

Warto jednak podkreślić, że wymagania stawiane agentom ubezpieczeniowym są mniej restrykcyjne. Chcący prowadzić działalność agent musi zdać egzamin organizowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym współpracuje.

W przypadku brokera niezbędny jest pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez KNF. Uzyskanie zezwolenia na działalność brokerską jest też możliwe bez udziału w nim. W takim przypadku potrzebne jest jednak udokumentowanie co najmniej 5-letniego doświadczenia (w ostatnich 10 latach) w wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń.

Broker ubezpieczeniowy rzuca koło ratunkowe Klientom

Wyjątkowość

Według najświeższych danych – w Polsce działa blisko 35 tys. agentów i multiagentów ubezpieczeniowych. Podmiotów z uprawnieniami brokerskimi jest… ponad 20 razy mniej! Ostatni raport Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje ich dokładną liczbę na koniec roku 2017: 1416. Zdecydowanie mniejsza liczba brokerów ubezpieczeniowych dodatkowo podkreśla jeszcze szczególny charakter współpracy z nimi.

I ta szczególność jest najważniejsza w zrozumieniu roli brokera ubezpieczeniowego. W swojej relacji wykracza on bowiem poza standardowe zobowiązania na linii Klient – pośrednik. Broker roztacza nad mocodawcą ochronny parasol, pomaga mu znaleźć indywidualne, dopasowane rozwiązania – współpracuje z nim przez cały okres trwania ubezpieczenia i swoimi działaniami sprawia, żeby warunki ochrony, z każdym kolejnym rokiem były coraz korzystniejsze.

 

Nie wiesz czy potrzebujesz brokera?

Doskonale rozumiemy, że nie musisz wiedzieć czy lepsze ubezpieczenie znajdzie dla Ciebie broker, czy agent.
Dlatego daj nam szansę!

Nasze usługi są bezpłatne (wynagrodzenie brokera wypłaca ubezpieczyciel – po zawarciu polisy), dlatego nic nie ryzykujesz, jeśli zdecydujesz się z nami porozmawiać.

Znamy się na ochronie małych i średnich firm, jak i wielkich przedsiębiorstw. Ale przede wszystkim – słuchamy Ciebie.

Napisz do nas: używając poniższego przycisku lub przejdź bezpośrednio do zakładki Kontakt.

 

Photos by bruce mars on Unsplash, Charles Forerunner on Unsplash, by Jametlene Reskp on Unsplash

napisz do nas

1998 r.

wtedy powstało STBU

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas