Dlaczego warto kupować ubezpieczenie OC Czarterującego?

Impuls Bezpieczeństwa

Dlaczego warto kupować ubezpieczenie OC Czarterującego?

Ubezpieczenie OC Czarterującego (ang. Charterer’s Liability) to specjalistyczny produkt ubezpieczeniowy dedykowany czarterujacym statki. Pomimo tego, że jest on coraz bardziej popularny, to nadal wielu z operatorów statków twierdzi, iż jest on im niepotrzebny. Czy tak jest w rzeczywistości, czym kierują się operatorzy w ocenie ryzyka w przypadku czarteru statku? 

Na czym polega to ubezpieczenie?

OC Czarterującego chroni przede wszystkim przed roszczeniami regresowymi skierowanymi przez ubezpieczycieli Kadlub i Maszyny (casco morskie), P&I (OC Armatora) czarterowanego statku, jak również ładunku (cargo morskie).

Obrona przed składanymi roszczeniami jest zazwyczaj niezwykle kosztowna oraz czasochłonna. Nawet jeśli dotyczy rzeczywistego i oczywistego braku odpowiedzialności za szkodę. Ochrona OC Czarterującego wraz z możliwymi rozszerzeniami w skuteczny sposób pomaga bronić się przed takimi problemami.

W zakres ubezpieczenia OC Czarterującego, co do zasady wchodzą  następujące obszary ryzyk i odpowiedzialności:

 • Odpowiedzialność za uszkodzenie jednostki;
 • Szkody osobowe;
 • Odpowiedzialność za szkody w mieniu
 • Odpowiedzialność za ładunek
 • Odpowiedzialność kolizyjna
 • Odpowiedzialność za koszty i wydatki związane z oznaczeniem, zabezpieczeniem, usunięciem wraka itd.
 • Koszty dotyczące kwarantanny
 • Odpowiedzialność związana z holowaniem ubezpieczonej jednostki lub holowaniem wykonywanym przez ubezpieczoną jednostkę;
 • Odpowiedzialność związana z ryzykiem zanieczyszczenia wód morskich
 • Odpowiedzialność związana z Awarią Wspólną
 • Odpowiedzialność związana z kosztami poniesionymi w cel zapobieżenia lub ograniczenia szkód (Sue & Labour Costs)
 • Odpowiedzialność związana z nałożonymi karami i grzywnami
 • Odpowiedzialność za tzw. blindy, a więc pasażerów „na gapę”
 • Odpowiedzialność wynikająca z zastosowania paliwa o niewłaściwych parametrach

Oczywiście wszystkie powyższe zakresy są obarczone ściśle zdefiniowanymi wyłączeniami. Ich treść różni się też w zależności od szczegółowej oferty oraz warunków ubezpieczyciela.

Co więcej powyższą ochronę OC Czarterującego można uzupełnić również ubezpieczeniem kosztów i obrony prawnej, tzw. Defence Cover lub FD&D (ang. Freight Demurrage and Defence). Jest to ochrona, która pomaga czarterującemu bronić się w potencjalnych sporach poprzez wsparcie specjalistów a także pokrycie ich kosztów. Potencjalne spory mogą dotyczyć między innymi zapisów czarteru. Mogą też dotyczyć opłat czarterowych, ale również wielu innych operacji związanych z bieżącą eksploatacją jednostek pływających. Innym z uzupełnień ochrony może być rozszerzenie odpowiedzialności o ryzyka wojenne i strajkowe

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie OC Czarterującego?

 • Roszczenia z powyższego ubezpieczenia zdarzają się relatywnie rzadko, z kolei ich konsekwencje finansowe i biznesowe mogą być bardzo poważne
 • Ubezpieczenie OC czarterującego można w pewnej mierze porównać do odpowiedzialności wynajmującego samochód na lotnisku. Zgodnie z warunkami wynajmu jesteśmy zobowiązani zwrócić ten samochód w takim stanie w jakim go wynajęliśmy. Co więcej, ponosimy odpowiedzialność za ewentualne roszczenia/szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie jego użytkowania. Ten przykład w prosty sposób pokazuje sens i uzasadnienie posiadania tego ubezpieczenia.
 • Rynek specjalizujący się w powyższym ubezpieczeniu jest mocno konkurencyjny i można pozyskać z niego bardzo atrakcyjne oferty. Zarówno pod względem zakresu ochrony ubezpieczeniowej jak i wysokości składki.

 

Zapraszamy do kontaktu! Znajdziemy odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe również dla Twojej firmy!

Inne ciekawe treści publikujemy na naszych profilach w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.

 

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas