Dzień Ratownika Morskiego

25 maja obchodziliśmy Dzień Ratownika Morskiego. Z tej okazji Dział Ubezpieczeń Morskich STBU odwiedził naszego klienta: Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.

Delegację STBU stanowili Zbigniew Foltyński i Radosław Marciniak. Panowie mieli okazję obejrzeć pokazy ratownicze przygotowane przez gdyński oddział MSPiR oraz wzięli udział w części oficjalnej. W jej trakcie władze ratowniczej organizacji otrzymały od naszych delegatów prezent – obraz przedstawiający Gdańsk – wyjątkowy, bo autorstwa Głównej Specjalistki naszego Biura Wsparcia Brokerskiego, Katarzyny Wolskiej.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa to organizacja, która od 2002 roku niesie pomoc i likwiduje zagrożenia w akwenie polskiej strefy odpowiedzialności. MSPiR od dawna jest naszym klientem, z którym regularnie współpracujemy, np. poprzez cykliczne szkolenia.