Zabezpieczenie roszczeń z Ustawy o odpadach - alternatywy en - STBU

Kreatywne rozwiązania

Zabezpieczenie roszczeń z Ustawy o odpadach – alternatywy en

F

Firmy przetwarzające i magazynujące odpady już dziś muszą zadbać o zabezpieczenie ewentualnych roszczeń do swojej działalności. Taki obowiązek nakłada nowelizacja Ustawy o odpadach (Art. 48a).

Dotychczas najpopularniejszymi rozwiązaniami dla firm z branży recyklingowej były gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub depozyt. Ich popularność nie zaskakuje, bo w wielu przypadkach są to metody wystarczające, które praktykujemy również u wielu Klientów STBU.

Jednak szereg formalności, które trzeba spełnić przy ich aranżacji może sprawić, że mniejsze firmy z branży przetwórstwa odpadów mogą mieć problemy, by taką gwarancję otrzymać… lub rozwiązanie może być dla nich ekonomicznie nieopłacalne.

Naturalnie, w takich przypadkach z większym zainteresowaniem trzeba spojrzeć w kierunku rozwiązania polisowego. Dostępne na rynku polisy ubezpieczeniowe do tej pory jednak nie dawały satysfakcjonującej ochrony i nie pomagały spełnić ustawowego obowiązku. Pokrywając na przykład tylko szkody środowiskowe, natomiast nie odnosząc się do kosztów usunięcia zastępczego lub zawierając franszyzę.

Bazując na doświadczeniach naszych Klientów i po długich negocjacjach z ubezpieczycielami – w STBU udało się nam przygotować alternatywne rozwiązanie polisowe. Bardziej dostępne i często… tańsze.

Do czego zobowiązuje Art. 48a Ustawy o odpadach?

 • usunięcie odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej,
 • usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
 • usunięcie odpadów w przypadku cofnięcia zezwolenia,
 • usunięcie negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Przetwórstwo odpadów - zabezpieczenie roszczeń z ustawy o odpadach

Jakie korzyści daje rozwiązanie STBU?

 • REALNA OCHRONA
  Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie i nie żąda zwrotu.
  W przypadku gwarancji, czy depozytu – niezbędny byłby zwrot środków.
 • BRAK BLOKOWANIA GOTÓWKI
  W przypadku depozytu Państwa środki byłyby zablokowane.
  W naszym rozwiązaniu wciąż można dysponować gotówką w prowadzeniu działalności.
 • BRAK BADANIA SYTUACJI FINANSOWEJ
  W przypadku gwarancji – bank będzie badał kondycję finansową Państwa firmy.
  W sytuacji aranżacji polisy – takie obostrzenie dotyczy tylko niewielkiej liczby firm.
 • BRAK BLOKOWANIA LIMITU KREDYTOWEGO
  Co dzieje się w przypadku gwarancji bankowych.

Photo by David Libeert on Unsplash

Photo by Randy Laybourne on Unsplash

Write to us i dowiedz się jak zabezpieczyć roszczenia w branży recyklinguHow can we help?

Contact us for professional
support and savings
Write to us
>

Join us

socialmedia socialmedia
write to us