Doradztwo

Obsługa prawna

Oferujemy usługi związane z obsługą prawną w zakresie zawartych ubezpieczeń i realizowanej obsługi brokerskiej, a także profesjonalne doradztwo na etapie likwidacji szkód:

  • analizę dokumentacji, postanowień umów ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia – w szczególności pod kątem pokrycia polisowego,
  • negocjacji z towarzystwami ubezpieczeń, odwołania od decyzji ubezpieczycieli,
  • rekomendacji i przygotowania materiałów w zakresie prowadzenia sporu na drodze sądowej.