Likwidacja szkód

Zawsze z klientem

Zapewniamy:

 • wsparcie w zakresie minimalizacji ryzyka wystąpienia szkody,
 • opracowanie indywidualnych procedur postępowania w przypadku szkody,
 • szkolenia, które zwiększą wiedzę personelu o procesie likwidacji szkód, w tym procedurach w pierwszych chwilach po ich wystąpieniu,
 • doradztwo, które pomoże stworzyć system motywacyjny obniżający poziom szkodowości,
 • pomoc prawną w sporach sądowych,
 • dedykowanego likwidatora szkody, który przejmie obowiązek:
  • zgłaszania szkód do ubezpieczyciela,
  • analizy zakresu niezbędnej dokumentacji szkodowej,
  • wymiany korespondencji i kontaktu z ubezpieczycielem,
  • pilnowania terminowości likwidacji i wypłacanych odszkodowań,
  • analizy zasadności decyzji i wysokości zasądzonego odszkodowania,
  • przeprowadzenia postępowania odwoławczego,
  • przygotowania zestawień szkodowych i ich weryfikacji pod kątem obniżenia szkodowości.

Akta szkodowe prowadzimy elektronicznie i są dostępne na każdym etapie likwidacji.