Szkolenia

Zmieniamy punkt widzenia

W ramach współpracy zapewniamy bezpłatne szkolenia z zakresu wdrożeń programów ubezpieczeniowych, mające na celu zapoznanie kadr z prawami i obowiązkami wynikającymi z zawartych umów.

Szkolenia dotyczą również procesu likwidacji szkód, w tym procedur zgłaszania i postępowania prowadzącego do uzyskania odszkodowania. Powołujemy także stosowny zespół do obsługi aplikacji IT.

Działania szkoleniowe przeprowadzamy w sposób cykliczny, a nasze doświadczenia zdobyliśmy, szkoląc kadry kierownicze oraz pracowników największych przedsiębiorstw i instytucji w kraju.

Od 2017 roku prowadzimy szkolenia otwarte pod nazwą „Sprawdzone bezpieczeństwo”. Tematyka wydarzeń zwiększa świadomość klientów
o istniejących w branży zagrożeniach a także pokazuje sposoby na ich eliminację. Duży sukces przyniosły szkolenia o cyberbezpieczeństwie.