Wdrożenie i obsługa programu ubezpieczeniowego

Dbamy o czas naszych klientów

Równie ważnym etapem następującym po zbadaniu ryzyka i znalezieniu odpowiedniej ochrony jest jej wdrożenie i obsługa. To proces wielowymiarowy angażujący po naszej stronie dedykowany klientowi zespół specjalistów.

Do naszych zadań należy dopięcie formalności pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń jak również dbałość o ciągłość procesu ubezpieczeniowego. Nasi specjaliści monitorują obieg dokumentów, okresy ubezpieczenia, terminy i wysokości rozliczeń oraz wyręczają klienta we wszystkich procesach związanych z zawartą ochroną.

Nieodłącznymi elementami tego etapu są również: szkolenia kadry, czynne doradztwo w zakresie ochrony oraz monitoring rynku ubezpieczeń.