Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko pod kontrolą

Przykładowe działania w ramach zarządzania ryzykiem:

 • eliminacja możliwości powstania szkód pożarowych i zalaniowych,
 • wskazanie obszarów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą narazić przedsiębiorstwo na powstanie szkody i przestój w działalności,
 • badanie gotowości organizacji na prawdopodobieństwo wystąpienia ataków hakerskich,
 • ograniczenie możliwości wystąpienia roszczeń od osób trzecich,
 • cyklicznie badania prawidłowości wprowadzonych rozwiązań,
 • tworzenie planów awaryjnych,
 • systematyczne eliminowanie rutyny i działania edukacyjne.

Usługi zarządzania ryzykiem:

 • audyt obiektów kamerą termowizyjną,
 • wycena odtworzeniowa majątku na potrzeby ubezpieczeniowe,
 • audyt cyber ryzyka,
 • audyt energetyczny,
 • audyt BiHP,
 • audyt ryzyk wewnętrznych korporacji.

Badamy poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa na płaszczyznach:

 • posiadanego i zarządzanego mienia,
 • procesów wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • zasobów ludzkich,
 • kadry zarządzającej,
 • płynności finansowej.