Jak wybrać Autocasco? Podstawowe założenia, na które trzeba zwrócić uwagę przed zawarciem polisy - STBU

Ubezpieczenia komunikacyjne

Jak wybrać Autocasco? Podstawowe założenia, na które trzeba zwrócić uwagę przed zawarciem polisy

U

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Kierowca musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów. Z kolei wśród ryzyk dobrowolnych „królującym” produktem jest Autocasco. Dziś skupimy się na nim i podpowiemy na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy i jak wybrać Autocasco.

W STBU dbamy o bezpieczeństwo Klientów, którymi są organizacje posiadające nieraz ogromne floty pojazdów. Również takie, w których liczbę aut liczymy w setkach lub w tysiącach.

Poniższe zasady odnośnie do AC można jednak stosować niezależnie od tego czy jest się Klientem indywidualnym posiadającym jeden samochód, czy też firmą z flotą pojazdów. Nasz poradnik przyda się więc nie tylko tym, którzy szukają ubezpieczenia dla biznesu.

Czym jest i jak wybrać Autocasco?

Autocasco to ubezpieczenie na wypadek: uszkodzenia swojego pojazdu z własnej winy (np. w wyniku kolizji), kradzieży pojazdu, działań osób trzecich – często nieznanych (np. wandalizm), działań sił natury oraz wielu innych zdarzeń (wyszczególnionych w OWU danego ubezpieczyciela).

Wydawać by się mogło, że wraz z rozwojem ubezpieczeń powinna wzrastać również świadomość ubezpieczeniowa Klientów. Niestety nie zawsze idą one w parze. Do dzisiaj spotykamy się ze stwierdzeniami:

– Kiedy sam wyliczyłem sobie składkę AC, wyszło mi taniej.

To bardzo niebezpieczne podejście.

Cena nie może być jedynym wyznacznikiem

Autora takiej samowolnej kalkulacji zawsze warto spytać o jedno: czy wziął pod uwagę – poza ceną – również zakres swojego ubezpieczenia? To pytanie retoryczne, gdyż finał w zasadzie zawsze jest taki sam – oferty wyliczone samodzielnie posiadają szereg ograniczeń zakresowych. Lubimy edukować naszych Klientów i w STBU przeprowadzamy ich przez gąszcz informacji tak, aby finalnie znaleźć z nim rozwiązania adekwatne do ichwymagań i potrzeb. Dlatego zebraliśmy w tym miejscu główne zapisy w ofertach ubezpieczycieli, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru polisy AC. W ten sposób wskazujemy jak wybrać Autocasco.

Jak wybrać Autocasco dla swojego auta?

Jak wybrać Autocasco – na co zwrócić uwagę?

  1. Udział własny – to procentowa lub kwotowa wartość szkody, której ubezpieczyciel nie pokryje. Przykładowo, jeśli naprawa pojazdu wyniesie 10 000 zł, a polisa uwzględnia udział własny w wysokości 1 000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu 9 000 zł (1 000 zł Klient będzie musiał pokryć z własnej kieszeni). Im wyższy udział własny w polisie, tym niższa będzie cena ubezpieczenia.
  2. Amortyzacja części – czyli zużycie części. Jeśli nie zostanie zniesiona, w przypadku szkody ubezpieczyciel weźmie pod uwagę zużycie części i odszkodowanie zostanie proporcjonalnie pomniejszone. Zapewnia to niższą cenę, ale odszkodowanie nie pokryje w pełni zakupu nowych części pojazdu.
  3. Wariant serwisowy (np. ASO) bądź kosztorysowy – w zależności od zapisów OWU i potrzeb Klienta, z reguły korzystniejszym rozwiązaniem będzie wariant serwisowy. W tym wariancie, ubezpieczyciel od A do Z powinien zająć się naprawą pojazdu, a więc odszkodowanie ma dla Klienta charakter bezgotówkowy. Warto zwrócić uwagę czy naprawa realizowana jest w oparciu o części oryginalne, czy też zamienniki. W przypadku wyboru wariantu kosztorysowego ubezpieczenie będzie tańsze, ale nie da pewności, że odszkodowanie pozwoli na naprawę pojazdu np. z uwzględnieniem nowych części.
  4. Franszyza integralna – jest to dolna granica wysokości szkody, poniżej której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Jeśli w polisie widnieje franszyza integralna 500 zł, a szkoda ma wartość 400 zł, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Z kolei jeśli szkoda miałaby wartość 600 zł, to ubezpieczyciel wypłaci pełną kwotę. Im wyższa franszyza integralna w polisie tym niższa składka.
  5. Konsumpcja sumy ubezpieczenia – zmniejszenie jej wartości po wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela. Przykład: Klient ubezpieczył pojazd na wartość 50 000 zł. W ciągu roku, z polisy AC ubezpieczyciel wypłaca mu odszkodowania w łącznej wysokości 30 000 zł. Do „wykorzystania” pozostaje tylko 20 000 zł. W przypadku braku wykupienia konsumpcji sumy ubezpieczenia, składka za polisę będzie niższa, ale ryzyko braku pokrycia wszystkich następstw szkód wzrasta.
  6. Wariant AC – istnieją tzw. AC pełne (z uwzględnieniem szkód częściowych oraz całkowitych wraz z kradzieżą) oraz np. „Minicasco” (często obejmujące np. tylko i wyłącznie szkody całkowite). Cena za wariant pełny będzie zdecydowanie wyższa.
  7. Zakres terytorialny – tu sprawa jest bardzo prosta. Jeśli poruszamy się poza granicami kraju, to konieczne sprawdźmy, w jakich krajach obowiązuje AC.

Wybierasz AC? Wybierz świadomie

Istnieje jeszcze kilka innych aspektów, na które warto zwrócić uwagę podczas zawierania ubezpieczenia Autocasco. Jednym z nich jest np. gwarantowana suma ubezpieczenia, którą warto stosować przy pojazdach o wysokiej wartości. Pamiętajmy jednak, że posiadanie drogiego pojazdu nie oznacza konieczności wykupywania wszystkiego co najdroższe i na odwrót!

Przy wyborze odpowiedniego AC najważniejsze jest jednak, aby decyzja o wykupie danego wariantu ubezpieczenia była podjęta w pełni świadomie. Kładziemy na to nacisk w codziennych kontaktach z naszymi Klientami i widzimy tego efekty!

Mamy nadzieję, że ten artykuł przyda się nie tylko naszym Klientom, ale też wszystkim kierowcom, którzy zastanawiają się jak wybrać Autocasco.

Potrzebujesz więcej informacji o komunikacyjnych ubezpieczeniach dla biznesu? Sprawdź nasz artykuł o tym, jak zarządzać flotę pojazdów.

Photo by Michael Jin on Unsplash
Photo by Erik Mclean on Unsplash

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas