Jakie kary za brak OC w 2023 r. - STBU

Impuls Bezpieczeństwa

Jakie kary za brak OC w 2023 r.

Kary za brak OC w 2023 zdecydowanie wzrosną.  Posiadacz pojazdu podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, musi pamiętać o wykupieniu polisy. Kara za jej brak  nakładana jest już za jeden dzień przerwy miedzy umowami ubezpieczenia. Pamiętać trzeba, że nie wszystkie polisy przedłużają się automatycznie. O sytuacjach, w których polisa OC nie wznowi się automatycznie, pisaliśmy szczerzej na naszej stronie – warto o tych okolicznościach pamiętać, aby uniknąć kary za brak OC.

Przerwa lub brak ubezpieczenia OC – ile zapłacę?

Od 230 zł do 10 800 zł   –  tyle zapłacą posiadacze nieubezpieczonych w zakresie OC pojazdów. Wysokość kary jest zależna od rodzaju pojazdu oraz okresu braku ochrony. Powyżej 14 dni,  niezależnie od tego czy luka w ubezpieczeniu będzie trwała 4 czy 11 miesięcy, kara będzie taka sama.  Najmniej za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, zapłacą właściciele motocykli czy pojazdów wolnobieżnych, najwięcej posiadacze pojazdów ciężarowych. Biorąc pod uwagę, średni koszt polisy OC w roku 2022  – około 500 zł  – kary są bardzo wysokie.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wzrosną w 2023 roku w dwóch etapach.

Kary za brak OC w 2023 r. – harmonogram zmian

Pierwsza zwyżka miała miejsce od 1 stycznia 2023 r. Wysokość kar ustalonych od tego dnia będzie obowiązywać do 30 czerwca. Natomiast druga zmiana przypada na okres od 1 lipca i będzie obowiązywać do końca bieżącego roku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, tłumaczy, że konieczność podniesienia kar związana jest z podwyższeniem płacy minimalnej oraz wysokim poziomem inflacji.

Wysokość opłat za brak obowiązkowego OC w 2023r. w okresie od 01-01-2023 do 30-06-2023 przedstawia poniższa tabela:

Kary za brak ważnej polisy OC od 1 lipca do 31 grudnia będą wyższe niż w pierwszej połowie roku. Będą wyglądały następująco:

Dlaczego warto sprawdzić, czy pojazd ma ubezpieczenie OC?

Dzięki ważnej polisie OC, uchronimy  się przed nałożeniem wysokich kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie otrzymamy także mandatu karnego podczas rutynowej kontroli policyjnej za brak OC. Mamy także gwarancję wypłaty odszkodowania w przypadku szkody. Gdy spowodujemy szkodę bez ważnej polisy OC, UFG nie tylko nałoży karę za jej brak. Zażąda również zwrotu wypłaconych odszkodowań, a także obciąży poniesionymi kosztami.

 

Zobacz kiedy najczęściej zapominamy o OC.

Więcej o ubezpieczeniach komunikacyjnych można przeczytać tutaj.

Zapraszamy także na nasze profile w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas