Jakie towarzystwo reprezentuje broker ubezpieczeniowy? - STBU

Edukacja

Jakie towarzystwo reprezentuje broker ubezpieczeniowy?

"

Broker ubezpieczeniowy nie może: (…) pozostawać w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające” – Art. 30 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Broker ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Klienta, którego reprezentuje. Nie jest związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym jasno wskazuje, że broker NIE MOŻE mieć powiązań z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dodatkowo, akt wylicza również szczegółowe zakazy dla pośrednika, które obejmują m.in.:

  • wykonywanie działalności i czynności agencyjnych,
  • zasiadanie w radzie nadzorczej ubezpieczyciela lub bycie jego członkiem zarządu,
  • zakaz posiadania akcji towarzystw ubezpieczeniowych kupionych poza regulowanym rynkiem.

Jakie korzyści mają nasi Klienci?

Kompletna rozdzielność działalności brokera od działalności ubezpieczyciela ma ogromne korzyści dla podmiotów poszukujących ubezpieczenia. Zapewnia Klientowi także bezstronność oraz szeroki wybór ofert.

Naszym Klientom zawsze przedstawiamy kilka ofert do wyboru. Warunki negocjujemy w oparciu o ryzyka charakterystyczne dla danej branży oraz oczekiwania finansowe Klientów. Dokładny i szczegółowy opis wszystkich ofert zawieramy w „Rekomendacji brokerskiej”. To dokument, który składa się nie tylko z zestawienia zakresu ubezpieczenia oferowanego przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe.

[Broker ubezpieczeniowy] udziela porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja

Art. 32 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Z oferty jakich towarzystw możesz skorzystać?

Nie ograniczamy się do żadnych konkretnych towarzystw, ani nawet grupy ubezpieczycieli. Nie stosujemy również ograniczeń terytorialnych – mamy możliwości aranżacji ochrony w dowolnym miejscu na świecie. Występując na rynek ubezpieczeniowy zwracamy się w pierwszej kolejności do tych towarzystw, co do których mamy pewność, że będą w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, a warunki cenowe będą adekwatne do zaoferowanego zakresu pokrycia.

Ta niezależność pozwala nam realizować najważniejszą misję, dzięki której:

Działamy dla Ciebie i negocjujemy z towarzystwami

CASE STUDY

Jeden z naszych Klientów, zakład utylizacyjny, zobowiązany był przez ubezpieczyciela do zainstalowania instalacji tryskaczowej. W przypadku, gdyby rozwiązanie było „zero – jedynkowo” zrealizowane z wolą ubezpieczyciela, dalsza działalność zakładu byłaby znacznie utrudniona z uwagi na możliwość niecelowego uruchomienia instalacji gaszącej. Dzięki naszym staraniom, przy dialogu opartym o wiedzę techniczną oraz znajomość dostępnych rozwiązań, udało się wynegocjować tańsze i skuteczniejsze rozwiązanie zastępcze. Ubezpieczyciel je zaakceptował.

 

Jeśli chcesz poznać więcej informacji na temat pracy brokera ubezpieczeniowego – zachęcamy do przeczytania artykułu: Dlaczego broker nie jest agentem?

Dodatkowo, możesz poznać nas lepiej czytając nasze Artykuły.

W tekście cytowaliśmy Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń. Pełną treść aktu znajdziesz klikając w podkreślony link.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas