Likwidacja z AC z regresem do sprawcy. Co musisz wiedzieć?

Impuls Bezpieczeństwa

Likwidacja szkody z polisy AC z regresem, czy OC ppm sprawcy szkody?

W przypadku szkody na Twoim pojeździe wyrządzonej przez innego uczestnika ruchu, możesz naprawić swój pojazd na dwa sposoby. Korzystając z polisy OC ppm sprawcy zdarzenia lub wykorzystując własną umowę ubezpieczenia AC (jeśli ją posiadasz). Po naprawie pojazdu i wypłaceniu odszkodowania, Twój ubezpieczyciel może rozpocząć procedurę regresową i zgłosić roszczenie o zwrot wypłaconych środków do sprawcy szkody. W momencie otrzymania odszkodowania z polisy AC, Twój ubezpieczyciel wstępuje w prawa przysługujące osobie poszkodowanej.

Podstawą prawną takiego działania towarzystwa ubezpieczeniowego jest art. 828 kodeksu cywilnego. Warto pamiętać, że w myśl w/w art. KC regresem nie można objąć roszczeń przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Likwidacja z polisy AC z regresem do sprawcy szkody – wady i zalety

Sam możesz podjąć decyzję o tym, jak zlikwidować szkodę i uzyskać odszkodowanie. Pamiętaj jednak jakie wady i zalety ma wariant, w którym zrobisz to z własnego AC.

Zalety:

  • Czas likwidacji szkody,

Likwidacja szkody z Polisy AC jest prostszą ścieżką likwidacyjną. Ubezpieczyciel przyjmując zgłoszenie nie musi „czekać” na dokumentację potwierdzającą winę sprawcy. Nie musi również wysyłać próśb do policji w celu uzyskania notatki zdarzenia lub prosić bezpośrednio sprawcy szkody o potwierdzenie okoliczności zdarzenia.

  • Likwidacja szkody „u swojego ubezpieczyciela”

Niewątpliwie czujemy się pewniej przy współpracy z ubezpieczycielem, u którego zawieraliśmy polisę ubezpieczeniową. Podczas zawierania ubezpieczenia otrzymujemy stosowne procedury w przypadku wystąpienia szkody oraz informację dotyczące sposobu likwidacji. W zgłoszeniu szkody z polisy OC sprawcy, musimy we własnym zakresie szukać kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy, co w niektórych przypadkach jest uciążliwe. Również  ewentualne spory wynikające z procesu likwidacyjne prościej zażegnać z ubezpieczyciel, z którym współpracuje się na co dzień, niż z obcym podmiotem.

Wady:

  • Regres to prawo, a nie obowiązek TU.

Przy likwidacji szkody z polisy AC z regresem do sprawcy szkody, poszkodowany musi pamiętać, że ubezpieczyciel nie ma obowiązku wykonywać regresu do sprawcy szkody. W momencie wypłaty odszkodowania z polisy AC ubezpieczyciel przejmuje prawo do roszczenia o odszkodowanie od sprawcy szkody. Natomiast decyzja czy z tego prawa skorzysta należy tylko i wyłącznie do ubezpieczyciela. Poszkodowany nie musi otrzymać powiadomienia od ubezpieczyciela o wykonaniu regresu. Ubezpieczyciel nie ma również obowiązku przesłać poszkodowanemu informacji czy otrzymał zwrot środków od sprawcy szkody. Żeby uzyskać w/w informacje, musisz sam skontaktować się z ubezpieczycielem i poprosić o aktualny status sprawy.

  • Zwiększona szkodowość

Do momentu zakończenia procedury regresowej szkoda „będzie ciążyła” na Twojej polisie AC, z której nastąpiła wypłata odszkodowania. Może to powodować wzrost składki przy wznowieniu w/w polisy w momencie kiedy  procedura regresowa się jeszcze nie zakończyła, a nadszedł czas wznowienia polisy AC.

  • Brak możliwości wykonania skutecznego regresu,

Jeśli zebrana dokumentacja w szkodzie jest niekompletna, ubezpieczyciel może nie uzyskać rekompensaty za wypłacone odszkodowanie. Jednym z najczęstszych powodów jest brak dokumentacji obciążającej sprawcę. W takim przypadku szkoda będzie obciążała Twoje konto.

Likwidacja szkody z AC lub OC – które wybrać?

Nie każde postępowanie regresowe kończy się sukcesem i zwrotem środków na konto ubezpieczyciela poszkodowanego. W celu wykonania skutecznego regresu należy udowodnić winę sprawcy zdarzenia. W tym celu powinieneś zabezpieczyć dokumenty określające winę sprawcy.  Ubezpieczyciel powinien uzyskać notatkę z policji jeśli była wezwana na miejsce zdarzenia. W dokumentacji przekazanej ubezpieczycielowi powinieneś dołączyć oświadczenie sprawcy szkody bądź inny dowód winy; taki jak np. zapis z monitoringu.

Niewątpliwie zgłoszenie szkody z polisy AC z regresem jest dla poszkodowanego prostszą i szybszą metodą likwidacji szkody. Wybierając jednak ten wariant powinieneś być świadomy ryzyka i zagrożeń z nim związanych.

W związku z powyższym znając wady i zalety likwidacji szkody z polisy AC z regresem, możesz teraz podjąć świadomą decyzję. Tym samym wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

 

Więcej o ubezpieczeniach komunikacyjnych można przeczytać tutaj.

Zapraszamy także na nasze profile w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas