O firmie

Sprawdzone bezpieczeństwo

Jesteśmy jedną z największych spółek działających na polskim rynku brokerskim. Suma składek naszych klientów wynosi ponad 200 mln zł. rocznie. Obsługujemy 500 podmiotów różnych branż, w tym notowanych w indeksie WIG 20 oraz 2 mln polis na życie i zdrowie. Nasz potencjał to 45 brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, innowacyjne wsparcie IT, a także gwarancje bezpieczeństwa: polisa OC na sumę 15,1 mln EUR, D&O na 5 mln PLN, bezpieczeństwo informacji oraz certyfikat ISO 9001:2015. Spółka STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi została założona w 1998 roku przez trójmiejskich specjalistów z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych. W pierwszym etapie funkcjonowania naszym priorytetem stało się wypracowywanie innowacyjnych procedur obsługi klienta, rozwój kompetencyjny oraz wdrażanie zaawansowanego wsparcia technologicznego.
Bazując na długookresowej strategii działalności sukcesywnie stawaliśmy się jednym z wiodących brokerów ubezpieczeniowych w kraju, przekonując do siebie największe przedsiębiorstwa polskiej gospodarki. Poza standardową ofertą obsługi brokerskiej wyspecjalizowaliśmy się w ochronie ryzyk zarządzania (D&O), ubezpieczeniach morskich, świadczeniu nowoczesnych rozwiązań ochrony inwestycji oraz ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowie. Wraz z ideą „Sprawdzonego bezpieczeństwa” będącej konsekwencją rozwijanej strategii rozwoju pomagamy przedsiębiorcom i organizacjom z sukcesem zarządzać ryzykiem ich działalności. Kierujemy się filozofią bazującą na odejściu od stereotypów i kreatywnym zastosowaniu nowoczesnych narzędzi pozwalającą na efektywne podniesienie jakości i standardów bezpieczeństwa naszych klientów.

Historia

1998
1998
Założenie Sopockiego Towarzystwa Brokerów Ubezpieczeniowych
2000
Pozyskanie pierwszej, strategicznej spółki skarbu państwa, sektor paliwowy
2001
Wdrożenie Programu Kolejarz, 200 tys. ubezpieczonych pracowników kolei
2001
Zmiana nazwy na STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi
2003
Rozszerzenie specjalizacji
o sektor morski, zdobycie pozycji lidera rynku
2004
Ubezpieczenia platform wiertniczych na Morzu Bałtyckim
2006
Program 10+, ochrona największej w Europie Środkowej rozbudowy rafinerii
2007
Nadzór ubezpieczeniowy
– przebudowa Centrum Sopotu
2007
Uzyskanie certyfikatu ISO 9001
2007
Pionierzy na polskim rynku ubezpieczeń władz spółek kapitałowych (D&O)
2007
Brokerownia Umiejętności, program edukacyjny dla studentów i szkół wyższych
2008
CityPolisa program ładu ubezpieczeniowego dla administracji publicznej
2008
Konsolidacje programów
w największych polskich grupach kapitałowych,
w tym notowanych
w indeksie WIG 20, nawiązanie stałej współpracy z rynkiem Lloyd’s
2008
Doradca ubezpieczeniowy budowy – Stadion Arena Gdańsk, Hala Ergo Arena
2011
Ubezpieczenie pierwszych odwiertów gazu łupkowego w Polsce, pionierska specyfikacja PZP
2011
Rozszerzenie działalności
o usługi reasekuracyjne
2013
Ochrona ryzyka budowy
i eksploatacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
2014
Specjalizacje rynkowe, nowoczesne aplikacje IT
2016
Dywersyfikacja działalności
o usługi z zakresu inżynierii ryzyka
2018
Przystąpienie do Stowarzyszenia Trust Risk Control 2019
2019
Grupa MAK-STBU
2019
STBU

Zarząd

Adam Lewandowski
Prezes Zarządu

 

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także m.in. Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów oraz szereg kursów specjalistycznych. W ubezpieczeniach działa od 1997 roku, od 2001 roku jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Do Zarządu STBU trafił w 2006 roku, natomiast od 2016 awansował na Prezesa Zarządu Spółki. Prywatnie wolne chwile spędza na żeglowaniu, grywaniu w golfa czy jeździe na nartach.

img

CSR

W naszych codziennych działaniach z chęcią wspieramy inicjatywy lokalnej społeczności. W ramach autorskiego programu „Brokerownia umiejętności” inicjujemy na szeroką skalę działania popularyzujące praktyczną wiedzę o ubezpieczeniach wśród studentów polskich uczelni wyższych.

Brokerownia umiejętności

„Brokerownia umiejętności” to nasz autorski program edukacyjny, którego celem jest podwyższanie świadomości ubezpieczeniowej przyszłych i obecnych menedżerów. Zadaniem programu jest również wymiana doświadczeń między czołowymi ośrodkami naukowymi, a praktykami rynku ubezpieczeniowego, pomoc w dostępie do materiałów źródłowych. Organizujemy również konkursy, staże i praktyki, dając młodym i zdolnym studentom szansę na rozpoczęcie kariery w branży ubezpieczeniowej.

więcej

Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy to cykliczna impreza na rolkach odbywająca się w Gdańsku od 2009 roku, a obecnie jedne z największych w Polsce zawodów dla rolkarzy. W 2009 roku staliśmy się pomysłodawcą, współorganizatorem i jednym z głównych sponsorów organizowanego w Gdańsku Maratonu Sierpniowego im. Lecha Wałęsy. W roku 2018 impreza obchodziła swój 10 jubileusz!

więcej

Sprawdzone
bezpieczeństwo

Wiadomości

Kariera

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w STBU wyślij swoją aplikację wraz z klauzulą przetwarzania danych osobowych [Klauzula informacyjna] na adres:

Współpraca

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo