Społeczna odpowiedzialność

 

Staramy się prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W naszych codziennych działaniach z chęcią wspieramy inicjatywy lokalnej społeczności.

Szanujemy godność i potrzeby drugiego człowieka. W naszej pracy kierujemy się zasadami szacunku i życzliwości.

Rzetelnie informujemy o każdym aspekcie świadczonych usług: oferowanych programach ubezpieczeniowych, procedurach obsługowych, potencjalnych zagrożeniach, a także aktualnej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym.

Inspirujemy i rekomendujemy rozwiązania chroniące środowisko naturalne. Ma to odzwierciedlenie m.in. przy realizowanych ocenach ryzyka, konstrukcji programów ubezpieczeniowych, minimalizacji zagrożeń i odtworzenia stanu pierwotnego przyrody.

Chronimy właścicieli spółek, wdrażając rozwiązania dedykowane kadrze kierowniczej oraz chroniące pracowników i majątek podmiotów.

Inspirujemy pracowników do współtworzenia naszej organizacji. Realizujemy plany rozwojowe oraz dzielimy się wiedzą. Zapewniamy przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie merytoryczne i opiekę adaptacyjną.

Zapewniamy stabilność kariery, bezpieczeństwo finansowe oraz elastyczny czas pracy dostosowany do życia rodzinnego, opiekę zdrowotną, ubezpieczenie na życie oraz dofinansowanie urlopów wypoczynkowych.

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych. Tam, gdzie mamy taką możliwość, wspieramy projekty i organizacje pożytku publicznego w realizacji ich celów statutowych.

Zwiększamy kompetencje ubezpieczeniowe przyszłych menedżerów – studentów uczelni wyższych oraz integrując praktyków ze środowiskiem naukowym w ramach autorskiego programu edukacyjnego Brokerownia Umiejętności.

Działamy uczciwie. Wierzymy, że zachowanie zasad uczciwej konkurencji sprzyja środowisku brokerskiemu. Nie naruszamy prawa antymonopolowego, prawa o ochronie konkurencji i powiązanych regulacji.

Kierujemy się odpowiedzialnością za słowo. Współpracujemy z mediami oraz niezależnymi organizacjami celem propagowania w społeczeństwie wiedzy ubezpieczeniowej oraz wypracowywania rozwiązań jak najlepiej zaspokajających jego potrzeby.

Działamy proekologicznie dbając o optymalne wykorzystanie zasobów – energii elektrycznej, wody oraz segregując odpady. Wdrażamy rozwiązania IT ograniczające wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych.

Przeciwdziałamy korupcji i łapówkarstwu. Prowadźmy działalność w sposób uczciwy i nie tolerujemy żadnych form łapówkarstwa, korupcji, defraudacji, prania brudnych pieniędzy, pobierania nieuczciwych prowizji, wyłudzeń, oszustw, faworyzowania osób bliskich.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane. Szanujemy prawo każdego do ochrony danych osobowych oraz prawo do integralności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe informacje nt.  przetwarzania danych osobowych znajdziesz na http://www.stbu.pl/rodo/

Edukujemy w zakresie ubezpieczeń. Znajdziesz nas na branżowych konferencjach. Umieszczamy również w sieci ciekawe artykuły nt. bieżących trendów ubezpieczeniowych. Czytaj na https://www.stbu.pl/publikacje/ lub śledź nas na https://www.linkedin.com/company/stbu.