O ryzykach cyber dla Pracodawców Pomorza

STBU było partnerem merytorycznym konferencji „Bezpieczeństwo w sieci = bezpieczny biznes 2” zorganizowanej 10 grudnia 2018 roku przez Pracodawców Pomorza. Wydarzenie wpisuje się w cykl spotkań poświęconych usystematyzowaniu i uaktualnianiu wiedzy z zakresu realizacji optymalnej strategii bezpieczeństwa informatycznego. Jej integralną częścią powinien być program ubezpieczeniowy mający na celu ochronę przedsiębiorstwa przed ryzykami cybernetycznymi. Dobrze skonstruowane ubezpieczenie cyber pozwala m.in.:

  • zapewnić ochronę prawną przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,
  • wynająć specjalistów do zarządzania incydentami, a także wykryć dokąd trafiły i jak są wykorzystywane utracone dane,
  • zatrudnić agencję PR w celu odbudowy utraconego wizerunku,
  • pokryć koszty – okupu za odblokowanie systemu (najczęściej odszyfrowanie dysku), kary administracyjnej nałożonej na przedsiębiorstwo, czy przerwy w prowadzonej działalności.