OC Kierowcy – odpowiedź na potrzeby firm posiadających duże floty

OC Kierowcy – odpowiedź na potrzeby firm posiadających duże floty pojazdów

D

la nas w STBU ubezpieczenia to nie tylko sprzedaż, ale także administracja czy likwidacja szkód. Nigdy nie zapominamy o tym jak ważne jest kreowanie nowych rozwiązań oraz indywidualne podejście do potrzeb naszych Klientów.

Chcąc dobrać polisę z odpowiednim zakresem  do ich potrzeb oraz działalności jaką prowadzą, trzeba przyjrzeć się różnym czynnikom. Zdarzają się sytuacje, kiedy proponujemy Klientom rozwiązania, które nie są popularne na rynku, ale patrząc przez pryzmat prowadzonego przez nich biznesu są dla nich bardzo korzystne.

Dla firm które współpracują z dużą liczbą kierowców takim rozwiązaniem może być zawarcie ubezpieczenia OCK, czyli OC Kierowcy.

Czym jest OCK?

Pierwsza myśl jaka pojawia się po usłyszeniu nazwy „OC Kierowcy” to: „obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

Jednak nic bardziej mylnego!

Produkt OCK  można umownie nazwać uzupełnieniem do polisy AC lub zastępstwem dla polisy AC (do określonej wartości szkody). W powiązaniu z polityką flotową w spółkach, jest to przeniesienie kosztu szkód spowodowanych przez kierowców (do wysokości przyjętej sumy gwarancyjnej) na kierowców.

Polisa OCK jest również zabezpieczeniem kierowców przed poniesieniem kosztów własnych w wysokości do ustalonej sumy gwarancyjnej. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, czyli kierowcy, za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w tym pracodawcy lub innym pracownikom w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

W rzeczywistości produkt, jakim jest OCK stanowi przede wszystkim zabezpieczenie szkód w pojazdach firmy, gdy odpowiedzialnym za szkodę jest kierowca (użytkownik) tegoż pojazdu.

Przeanalizujmy wspólnie case study

Założenia ogólne:

– Duża firma zatrudnia kilkuset kierowców.
– Posiada ponad 300 ciągników siodłowych (większość pojazdów o wartości około 300 tys. zł).
– Ubezpiecza wszystkie pojazdy ze zniesionym udziałem własnym oraz franszyzą integralną w zakresie AC.
– Ma bardzo wysoką szkodowość w zakresie ryzyka AC.
– Największa częstotliwość to szkody o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 tys. zł.

Konsekwencje powyższej sytuacji:

– Wysokie stawki AC na pojazdach, a co za tym idzie wysokie koszty ubezpieczeniowe po stronie firmy.
– Wysoka szkodowość floty (w związku z wysoką częstotliwością szkód o wartości do 10 tys. zł).
– Negatywny wpływ szkód na pojazdach firmowych na wysokość składek polis AC prywatnych pojazdów kierowców firmy.
– Finansowa odpowiedzialność kierowców za szkody spowodowane w powierzonym mieniu.

Wprowadzone rozwiązanie:

– Wykupienie produktu OCK z sumą gwarancyjną 10 tys. zł.
– Wprowadzenie udziału własnego AC w wysokości odpowiadającej sumie gwarancyjnej OCK na pojazdach firmy.

Korzyści:

– Zdecydowanie niższe składki AC w związku z wykupionym UW w wysokości 10 tys. zł.
– Niższa szkodowość w zakresie ryzyka AC na flocie pojazdów Klienta. (Szkody do wartości 10 tys. zł są wypłacane z produktu OCK, a nie AC).
– Brak obciążenia finansowego dla Kierowcy w przypadku szkody spowodowanej w mieniu pracodawcy (głównie pojazdach).
– Brak wpływu szkody spowodowanej na pojeździe firmowym na składki ubezpieczeń prywatnych pojazdów kierowcy (miałoby to miejsce w przypadku szkody zgłoszonej z AC).
– Składka liczona jest za miesiąc ochrony od kierowcy (brak konieczności zawierania polisy na rok przez danego kierowcę).

Zastosowanie polisy OC Kierowcy pozwoliło na ograniczenie kosztów po stronie firmy oraz zapewnienie korzyści kierowcom.

 

W STBU flota nie stanowi dla nas tajemnic. Więcej artykułów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych można przeczytać tutaj.

Zapraszam do kontaktu!

Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash

 

 

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas