Ubezpieczenie od koronawirusa – dla wszystkich pracowników, bez względu na branżę

Na rynku pojawiają się grupowe programy ubezpieczeniowe chroniące pracowników przed skutkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Czy warto z nich skorzystać? Nasi eksperci analizują ubezpieczeniową nowość.

Sytuacja jest dynamiczna, ale w tej chwili (24.04.2020r.) zaledwie jeden ubezpieczyciel oferuje dedykowany produkt, który uwzględnia ochronę z tytułu skutków zakażenia wirusem SARS-COV-2 (bez ograniczenia do konkretnej branży).

Ubezpieczenie to skierowane jest do firm, które zatrudniają minimum 10 pracowników, umowa zawierana jest w formie grupowej bezimiennej i muszą nią zostać objęci wszyscy zatrudnieni.

Oferta zakłada wybór dla danego ubezpieczającego jednego z trzech proponowanych wariantów, zróżnicowanych wysokością świadczeń, oraz składek. Składka roczna za pracownika: 49,90/69,90/89,90 zł.

Zakres ochrony obejmuje:

  • Pobyt Ubezpieczonego na OIOM spowodowany COVID-19
  • Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek COVID-19
  • COVID-19 Assistance

Minimalny pobyt w szpitalu uprawniający do wypłaty świadczenia to 7 dni, a wypłata będzie należna za maksymalnie 14 dni; za każdy dzień Ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie (w zależności od pakietu) w wysokości 100/200/300 zł oraz jednorazowe odszkodowanie w przypadku pobytu na OIOM-ie: 2000/4000/6000 zł.

W ramach tego ubezpieczenia, po hospitalizacji Ubezpieczonemu pracownikowi przysługują również usługi assistance, tj.: takie jak pomoc domowa, opieka nad dzieckiem/osobą starszą/zwierzętami oraz transport medyczny i konsultacje lekarza pierwszego kontaktu. Uzupełnieniem jest pomoc psychologa w sytuacjach związanych z koronawirusem.

W naszej opinii, ten jedyny dostępny produkt oferuje dość ograniczoną ochronę, a zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) budzą wątpliwości co do późniejszej realizacji świadczeń, a to mogłoby być niekorzystne dla Państwa pracowników.

Przykładowo, wypłata odszkodowania może nastąpić tylko za spowodowany zarażaniem koronawiursem pobyt w szpitalu trwający co najmniej 7 i nie więcej niż 14 dni.

Bardzo często korzystniejszy zakres, np. co do terminów pobytu w szpitalu, oferują aktualnie obowiązujące u naszych Klientów programy ubezpieczeń grupowych na życie. Nie zawierają też wykluczeń epidemii/pandemii, więc mają Państwo pewność wypłaty świadczeń nawet jeżeli przyczyną tych zdarzeń będzie zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Oczywiście mamy możliwość przygotowania na zlecenie naszych Klientów dedykowanej oferty uwzględniającej zakres „covidowy”. Należy jednak pamiętać, aby (jak zawsze przy tworzeniu ofert w ramach ubezpieczeń grupowych na życie) była ona dopasowana do realnych potrzeb Klienta.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić czy przystąpienie do dedykowanego programu chroniącego przed koronawirusem będzie dla Państwa korzystne – zapraszamy do kontaktu z brokerem STBU obsługującym Państwa organizację.

Dołożymy wszelkich starań, aby sprawdzając Państwa polisy ubezpieczeniowe, doradzić najkorzystniejsze rozwiązanie dla Państwa firmy.