Referencje

Współpraca z STBU dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, zarówno majątku, odpowiedzialności cywilnej, w tym produktów dedykowanych członkom władz Spółki, ubezpieczeń na życie i zdrowie pracowników oraz abonamentów medycznych. W naszej ocenie usługi świadczone przez zespół STBU są wykonywane z dużym zaangażowaniem i na wysokim poziomie merytorycznym.

TVP S.A.

Swoje zobowiązania STBU realizuje w sposób profesjonalny i terminowy, oferując optymalny dla naszych potrzeb program ubezpieczeniowy. Na szczególne podkreślenie zasługują także wysokie kompetencje pracowników oraz szybka reakcja na nasze potrzeby wynikające z bliskości siedziby biura w Warszawie.

Giełda Papierów Wartościowych S.A.

Dzięki współpracy z brokerem uzyskaliśmy skuteczne zabezpieczenie prowadzonych działań, a przede wszystkim stałego konsultanta, który nie obciąża naszego budżetu.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

W naszej ocenie usługi świadczone przez STBU są wykonywane z dużym zaangażowaniem i na wysokim poziomie merytorycznym oraz świadczą o profesjonalnym przygotowaniu zespołu.

Grupa Lotos S.A.

Profesjonalna i partnerska kadra zapewnia specjalistyczny serwis, wsparcie merytoryczne przy postępowaniach realizowanych w trybie PZP, a także w kontekście sprawnej likwidacji szkód i efektywności odszkodowań.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Współpraca z STBU charakteryzuje się wysoką kompetencją personelu, ofertowaniem optymalnej i wysokiej jakości ochrony ubezpieczeniowej, wsparciem w procesie likwidacji szkód, a także koleżeńską i partnerską atmosferą współpracy.

Jan Stępniewski i SKA Sp. z o.o

Na podkreślenie zasługuje fakt zmodyfikowania i wdrożenia kompleksowego programu ochrony ubezpieczeniowej dla potrzeb PERN „Przyjaźń” S.A., szczególnie w odniesieniu do ubezpieczenia OC i nowoczesnych rozwiązań dotyczących szkód środowiskowych.

PERN „Przyjaźń” S.A.

Spółka wykazała się wysokim profesjonalizmem zarówno na etapie rozpoznawania potrzeb, negocjowania i wdrożenia, a także nadzorowania programu ubezpieczeniowego naszej firmy.

Damen Shipyard Gdynia S.A.

Działania przeprowadzone przez brokera pozwoliły wdrożyć kompleksowy program ochrony działalności Kolei Mazowieckich oraz jej pracowników, co przyniosło Spółce realne korzyści.

Koleje Mazowieckie KM Sp. z o.o.

Rekomendujemy usługi STBU przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze organizacyjnej. Wyniki działań pozwoliły zinwentaryzować zakres obowiązujących umów i przygotować na tej bazie nowe rozwiązania ubezpieczeniowe dla pracowników.

KGHM Polska Miedź S.A.