Nasz audyt oceny ryzyka - Prewencyjne Wsparcie Inżynierskie -

Sprawdzone rozwiązania

Nasz audyt oceny ryzyka
– Prewencyjne Wsparcie Inżynierskie

Audyt oceny ryzyka to powszechna praktyka na rynku ubezpieczeń. Dzięki niemu już na wczesnym etapie współpracy pozyskuje się niezbędne informacje na temat Klienta, jego działalności i ryzyka, jakie ponosi. Jaki jest z nimi problem? W ogromnej większości… realizują go ubezpieczyciele.

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi jako jedna z niewielu firm z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego posiada w swoich strukturach Managera ds. Oceny Ryzyka. To osoba odpowiedzialna za inspekcję miejsc prowadzenia działalności naszych Klientów. Niezależnie od ubezpieczycieli. W interesie Klienta. Na miejscu, w jego lokalizacji, a nie wyłącznie zza biurka.

Audyt oceny ryzyka to prosta droga do niższej składki.

Prewencyjne Wsparcie Inżynierskie to szereg specjalistycznych usług, dzięki którym dowiesz się dlaczego możesz mieć problem z uzyskaniem polisy. Poznasz również kluczowe miejsca dla bezpieczeństwa Twojej firmy. I sposoby, jak usprawnić ich działanie, żeby niekorzystne czynniki nie zagrażały Twoim finansom.

Audyt oceny ryzyka, który przeprowadza broker ubezpieczeniowy, a nie ubezpieczyciel – to również ważne zalecenia. W naszej pracy rozróżniamy ich dwa rodzaje: zalecenia porządkowe i zalecenia wymagające nakładów inwestycyjnych. Te pierwsze można zrealizować bez dodatkowych kosztów, czasami wyłącznie dzięki wprowadzeniu zmian organizacyjnych. Dzięki temu jednak wielu naszych Klientów zyskało w oczach ubezpieczycieli.

Case study

Jeden z naszych Klientów od wielu lat miał problem z uzyskaniem ochrony ubezpieczeniowej. W ramach Prewencyjnego Wsparcia Inżynierskiego przeprowadziliśmy dla niego audyt oceny ryzyka. Finalny raport wskazał obszary wymagające natychmiastowej poprawy. Wiązało się to z koniecznością dostosowania zakładu do (wtedy świeżo znowelizowanych) przepisów państwowych. Przygotowany przez rzeczoznawcę operat przeciwpożarowy uwzględniał stanowisko naszego Managera ds. Oceny Ryzyka, co zaowocowało w kolejnym etapie możliwością uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.

Choć początkowo, żaden z ubezpieczycieli nie był gotowy przedstawić Klientowi oferty ubezpieczenia.

Raporty oceny ryzyka

Efektem pracy naszego inżyniera ryzyka są zalecenia: porządkowe (bezkosztowe) i wymagające nakładów finansowych. W perspektywie krótkoterminowej, istotne znaczenie mają te pierwsze. Często spotykamy się z sytuacjami, w których przedsiębiorstwa mające rynkowo akceptowalne zabezpieczenia przeciwpożarowe, są oceniane negatywnie z uwagi na kwestie porządkowe i organizacyjne. Naszymi działaniami tworzymy organizacje, na które ubezpieczyciele patrzą przychylniej, gdy przygotowują oferty ubezpieczenia.

Badania termowizyjne

Zarządzanie ryzykiem to m.in. świadomość tego, w jakim stanie znajdują się posiadane urządzenia i maszyny. Dzięki technologii, możemy to sprawdzić za pomocą badania termowizyjnego. Kamera termowizyjna pozwala sprawdzić, które sprzęty mogą być narażone na większe przeciążenia i ryzyko usterki. Nasz inżynier używa jej w trakcie audytów lub po szkoleniu możemy udostępnić ją Twoim pracownikom.

Właściwe oszacowanie wartości majątku

Im bardziej wymagająca sytuacja ekonomiczna, tym większą wagę należy przykładać do właściwego oszacowania majątku. Inflacja wpływa na rosnące koszty produkcji, a to sprawia, że budynku powstałego nawet w 2020 roku – w roku 2022 nie da się odbudować w tej samej kwocie. Starsze budynki są jeszcze większym wyzwaniem. W STBU posiadamy własnego inżyniera odpowiedzialnego za przeszacowanie wartości majątku – z jego pomocą możecie być pewni, że poznacie prawdziwą wartość swoich budynków, a my ubezpieczymy je na odpowiednie wartości.

Scenariusze awaryjne, instrukcje bezpieczeństwa

Dobre praktyki to jedno, ale dla ubezpieczycieli i służb porządkowych istotne są też spisane procesy i procedury. Pomagamy naszym Klientom, by we wszystkich tych dokumentach panował ład. Sprawdzamy aktualne dokumenty firmy dotyczące bezpieczeństwa, a w przypadku braków – pomagamy je uzupełniać zgodnie z najwyższymi standardami.

Z naszych usług brokerskich korzystają:

  • Stocznie
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Producenci żywności i napojów
  • Firmy transportowe
  • Przemysł ciężki (maszyny)
  • Firmy meblarskie

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas