Energetyka i paliwa

Wspieramy ubezpieczeniowo podmioty z sektora energetyczno–paliwowego w utrzymywaniu ciągłej zdolności działania. Znamy i rozumiemy ryzyka na jakie narażone są przedsiębiorstwa z branży, m.in. audytując je przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii i stosując podejście systemowe w zarządzaniu ryzykiem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i kompetencje w obsłudze m.in. operatorów sieci energetycznych, gazowych, paliwowych oraz producentów, dystrybutorów i sprzedawców paliw. Tworzymy także kompleksowe programy ubezpieczeniowe dla złożonych projektów inwestycyjnych i budownictwa infrastruktury energetyczno-paliwowej.

Oprócz rozwiązań dotyczących ubezpieczenia mienia, urządzeń od awarii i uszkodzeń, przerw w działalności, odpowiedzialności cywilnej, procesów inwestycyjnych, czy gwarancji ubezpieczeniowych aranżujemy również ubezpieczenia:

  • środowiskowe (enviro) – od zanieczyszczenia,
  • pogodowe – od strat finansowych spowodowanych przez wiatr, burze, opady deszczu i śniegu, mgły, wahania temperatury,
  • dedykowane energii odnawialnej (OZE) – obejmujące fazy: projektową instalacji, transportową, montażową i finalnie operacyjną,
  • cybernetyczne / tech PI – od konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych instalacji energetycznych.

Referencje