Energetyka i paliwa

Wspieramy ubezpieczeniowo podmioty z sektora energetyczno–paliwowego w utrzymywaniu ciągłej zdolności działania. Znamy i rozumiemy ryzyka na jakie narażone są przedsiębiorstwa z branży, m.in. audytując je przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii i stosując podejście systemowe w zarządzaniu ryzykiem.

 

Posiadamy doświadczenie w obsłudze m.in. operatorów sieci energetycznych, gazowych, paliwowych oraz producentów, dystrybutorów i sprzedawców paliw.

Tworzymy także programy ubezpieczeniowe dla złożonych projektów inwestycyjnych i budownictwa infrastruktury energetyczno-paliwowej. Oprócz rozwiązań dotyczących ubezpieczenia mienia, urządzeń od awarii i uszkodzeń, przerw w działalności, odpowiedzialności cywilnej, czy gwarancji ubezpieczeniowych aranżujemy również:

  • polisy środowiskowe (ENVIRO) – od zanieczyszczenia,
  • ubezpieczenia pogodowe – od strat finansowych spowodowanych przez wiatr, burze, opady deszczu i śniegu, mgły, wahań temperatury,
  • dedykowane programy dla energii odnawialnej (OZE) – obejmujące fazy projektową instalacji, transportową, montażową i operacyjną,
  • ochronę ryzyk cybernetycznych / tech PI – od konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych instalacji energetycznych.

Wybrane referencje

  • ochrona największej w Europie Środkowej rozbudowy rafinerii ropy naftowej
  • kompleksowy program ochrony ryzyk zarządzania władz 120 spółek krajowych i zagranicznych wchodzących w skład grupy kapitałowej koncernu paliwowego
  • konsolidacje ubezpieczeń majątkowych i grupowych ubezpieczeń na życie w strategicznych polskich spółkach paliwowo- energetycznych, w tym wchodzących w skład indeksu WIG 20
  • ubezpieczenie ponad 40 farm wiatrowych o łącznej mocy 1000 MW
  • aranżacja ochrony dla 20% odwiertów gazu łupkowego w Polsce

Referencje