Gospodarka morska

Jesteśmy liderem wśród „morskich” brokerów w Polsce posiadającym kompetencje do obsługi zarówno wiodących przedsiębiorstw branży stoczniowej, podwykonawców, jak i polskich oraz zagranicznych armatorów.

Bezpieczeństwo na morzu i nie tylko

Specyfika branży, sytuacja na rynku żeglugowym i stoczniowym oraz offshore energy wymaga szczególnej dbałości o ochronę swoich interesów. Doświadczenie oraz praktyka w obsłudze ponad 70-ciu klientów branży pozwoliły nam, z sukcesem, na przygotowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań w tym obszarze. Oferujemy, m.in.:

 • ubezpieczenia morskie – dedykowane dla statków handlowych, kutrów rybackich, jachtów, holowników oraz taboru pływającego stoczni,
 • ubezpieczenia stoczniowe – chroniące budowy i remonty statków,
 • ubezpieczenia transportowe – CARGO, OC przewoźnika i OC spedytora,
 • ubezpieczenia Upstream – dla platform i odwiertów, w tym dodatkowo ubezpieczenie sprzętu wiertniczego,
 • ubezpieczenia specjalistyczne – War Risks, Kidnap & Ransom, Professional Indemnity, Loss of Hire i inne,
 • ubezpieczenie w zakresie wydajności powłok, materiałów malarskich i systemów ochrony powierzchni.

Wybrane referencje

 • ubezpieczenia ryzyk budowy jednostek pływających dla największych polskich stoczni, w tym związanych z przemysłem obronnym
 • ubezpieczenia specjalistyczne statków i jednostek badawczych polskich i zagranicznych armatorów
 • aranżacja pierwszego w Polsce ubezpieczenia kopalni wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim
 • ubezpieczenia platform wiertniczych
 • pionierska w skali kraju specyfikacja SIWZ, która pozwala ubezpieczać odwierty na drodze przetargu publicznego
 • wielomilionowe odszkodowania dla największych polskich stoczni i armatorów

Referencje