Gospodarka morska

Specyfika branży oraz aktualna sytuacja na rynku żeglugowym i stoczniowym oraz offshore energy wymaga wyjątkowej dbałości o ochronę swoich interesów oraz posiadanego majątku, a także profesjonalnego doradztwa w zakresie analizy posiadanej ochrony ubezpieczeniowej i zawieranych kontraktów, czy wsparcia w likwidacji szkód.

Bezpiecznie na morzu i nie tylko

Stąd też do dyspozycji oddajemy specjalistów Biura Ubezpieczeń Morskich i Transportowych, których ponad 30-letnie doświadczenie oraz praktyka w obsłudze ponad 70-ciu klientów branży pozwoliły z sukcesem na przygotowanie i wdrożenie pionierskich rozwiązań w tym obszarze.

 • Ubezpieczenia morskie – ochrona statków handlowych, statków i kutrów rybackich, jachtów, holowników oraz taboru pływającego stoczni.
 • Ubezpieczenia stoczniowe – ochrona budowy i remontu statków w stoczni.
 • Ubezpieczenia transportowe – CARGO, OC przewoźnika i OC spedytora.
 • Ubezpieczenia Upstream – ochrona platform i odwiertów, w tym dodatkowo ubezpieczenie sprzętu wiertniczego.
 • Ubezpieczenia specjalistyczne i dodatkowe:
  • Ubezpieczenie ryzyk wojny (War Risks): Ochrona casco i OC w związku z działaniami wojennymi oraz pozostałościami wojennymi, tj. miny, torpedy.
  • Ubezpieczenie od porwań i okupu (Kidnap & Ransom): ubezpieczenie pokrywające koszty związane z porwaniem załogi.
  • Ubezpieczenie OC zawodowe (Professional Indemnity) np. projektantów i wykonawców dokumentacji projektowej dla stoczni.
  • Ubezpieczenie utraty zatrudnienia (Loss of Hire) ubezpieczenie utraty przychodów z eksploatacji jednostki wynikających ze szkód casco.
  • Nadwyżkowe Ubezpieczenia dla stoczni: OC remontów i przebudów statków.
  • Ubezpieczenie Cyber ochrona żeglugi, portów, logistyki i stoczni przed konsekwencjami ataków cybernetycznych.

Referencje