Instytucje finansowe

Posiadamy doświadczenie we współpracy z największymi instytucjami finansowymi w kraju, tj. banki komercyjne, instytucje nadzoru, towarzystwa ubezpieczeń, firmy leasingowe, domy maklerskie i firmy pożyczkowe.

Rozwiązania dla instytucji finansowych

Świadczenie usług finansowych obarczone jest ryzykiem spowodowania wymiernej szkody finansowej po stronie klientów, czy kontrahentów. Oferujemy skuteczne instrumenty zarządzania ryzykiem przyczyniające się do stabilności działalności oraz wysokiej reputacji i zaufania ze strony rynku.

 • FIPI – ochrona instytucji finansowej przed roszczeniami ze strony klientów/kontrahentów, organów regulacyjnych i organizacji reprezentujących wynikająca z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników,
 • GTPL – polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, która pokrywa szkody osobowe oraz rzeczowe osób trzecich,
 • D&O – ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz poprawiające komfort zarządzania oraz bezpieczeństwo podejmowania strategicznych decyzji,
 • Cyber – zabezpieczenie interesu finansowego w przypadku roszczeń wynikających z naruszenia danych osobowych, w tym refundacji kar zasądzonych na mocy RODO,
 • W&I – zabezpieczenie interesu stron transakcji, które chroni sprzedającego przed odpowiedzialnością wynikającą z błędnych oświadczeń/gwarancji oraz zapewnia stronie kupującej możliwość zaspokojenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela,
 • BBB – ochrona aktywów finansowych w odniesieniu do szerokiego wachlarza ryzyka na jakie narażone są banki w związku z charakterem prowadzonej działalności.

Wybrane referencje

 • wdrożenie zintegrowanego programu ubezpieczeniowego dla jednej z największych bankowych grup kapitałowych – 80% oszczędności na składce przy jednoczesnej poprawie zakresu i warunków ochrony
 • pionierskie w skali kraju rozwiązania w zakresie programów BBB/CC/PI oraz D&O dla instytucji finansowych
 • asekuracja, w 2010 roku, jednej z trzech największych emisji mających miejsce na GPW w Warszawie
 • program STBU Advance – zgodne z Rekomendacją „U” rozwiązania dot. bancassurance, oparte o zaawansowaną aplikację IT,  nie generujące kosztów po stronie banku
 • 100% skuteczność przy pozyskiwaniu korzystnych interpretacji podatkowych w kontekście nie zaliczania składki D&O do osobistego dochodu ubezpieczonych członków zarządów

 

 

 

 

 

Referencje