Inwestycje i Budownictwo

W ostatnich latach za naszym pośrednictwem ubezpieczono ponad 820 inwestycji budowlanych, których całkowita wartość przekroczyła wartość 20 miliardów złotych.

Ochrona procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji

Zdobyte doświadczenie pozwala nam tworzyć programy ochrony inwestycji i ryzyk inwestora, kompleksowo zabezpieczające interesy firmy w obszarach:

 • Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) – pokrycie dla ryzyk związanych z samym procesem budowlanym i szkód spowodowanych przez działania człowieka oraz siły przyrody.
 • Ubezpieczenie utraty zysku inwestora (ALOP/DSU) – spowodowane opóźnieniem wywołanym katastrofą budowlano-montażową. Polisa powiązana ściśle z polisą CAR/EAR.
 • Dedykowane ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną budową – dotyczy szczególnie inwestycji realizowanych w centrach miast.
 • Ubezpieczenie kluczowych dla inwestycji dostaw w transporcie (CARGO).
 • Ubezpieczenie opóźnienia w oddaniu inwestycji na skutek szkód powstałych podczas transportu (MDSU). Polisa powiązana ściśle z polisą CARGO.
 • Ubezpieczenie OC zawodowe architektów, projektantów i project managerów.
 • Ubezpieczenie ryzyka pomostowego pomiędzy sfinalizowaniem budowy a oddaniem obiektu do eksploatacji (zawierane w przypadku deweloperów).
 • Inne ubezpieczenia związane z fazą operacyjną.

Dedykowana oferta obsługi klientów branży budowlanej:

 • rozpoznanie i zarządzanie ryzykiem inwestora – szczegółowy audyt ubezpieczeniowy lub Raport Oceny Ryzyka,
 • konstrukcję koncepcji programu ubezpieczeniowego dostosowaną do potrzeb i oczekiwań inwestora,
 • przeprowadzenie wieloetapowych negocjacji z rynkami ubezpieczeniowymi w celu pozyskania najkorzystniejszej oferty,
 • wdrożenie i administrację programu ubezpieczeń przez cały okres realizacji inwestycji,
 • aktywną pomoc i doradztwo przy likwidacji szkód,
 • doradztwo przy konstruowaniu zapisów kontraktowych w umowach z wykonawcami z uwzględnieniem matrycy ryzyk inwestora i wdrożonych, zaakceptowanych rozwiązań,
 • weryfikację wymaganych od wykonawców polis ubezpieczeniowych (kompleksowa usługa sprawdzania zakresu pokrycia ryzyk dla danego kontraktu – due dilligence polis wykonawców i podwykonawców),
 • merytoryczne szkolenia.

Referencje