Inwestycje i budownictwo

W ostatnich latach za naszym pośrednictwem ubezpieczono ponad 900 inwestycji budowlanych, których całkowita wartość przekroczyła 25 miliardów złotych.

Ochrona procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji

Zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową i wsparcie administracyjne dla projektów inwestycyjnych we wszystkich fazach realizacji – projektowania, wykonawstwa, komercjalizacji i eksploatacji. Zdobyte doświadczenia pozwalają nam tworzyć programy ochrony inwestycji, ryzyk inwestora oraz wykonawcy uwzględniające:

 • ryzyka budowy i montażu (CAR/EAR) – ubezpieczenia związane z procesem budowlanym i szkodami spowodowanymi przez działania człowieka oraz siły przyrody,
 • utratę zysku inwestora (ALOP/DSU) – spowodowane opóźnieniem wywołanym katastrofą budowlano-montażową,
 • odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzoną budową,
 • kluczowe dla inwestycji dostawy w transporcie (CARGO),
 • opóźnienia w oddaniu inwestycji na skutek szkód powstałych podczas transportu (MDSU),
 • odpowiedzialność cywilną zawodową – architektów, projektantów i project managerów,
 • ryzyko pomostowe – pomiędzy sfinalizowaniem budowy, a oddaniem obiektu do eksploatacji,
 • fazy komercjalizacji i operacyjne użytkowanego obiektu.

Wybrane referencje

 • inwestycje przemysłowe, m.in. największa w Europie Środkowej rozbudowa rafinerii ropy naftowej
 • obiekty infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej
 • projekty inżynieryjne
 • obiekty sportowo- widowiskowe
 • inwestycje budownictwa kubaturowego – mieszkaniowego, biurowego i usługowego
 • inwestycje realizowane przez urzędy miast i gmin, w tym realizowane z funduszy europejskich oraz w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego
 • skuteczne procesy odszkodowawcze m.in. w przypadku zejścia z budowy oraz zdarzeń atmosferycznych

Referencje