Ochrona środowiska

Regulacje prawne w zakresie szkód środowiskowych nakładają określony poziom odpowiedzialności za szkodę w środowisku, oparty o zasadę ryzyka.

Sprawdzone i skuteczne mechanizmy ochrony ryzyk środowiskowych

Podmioty odpowiedzialne za szkodę, zobowiązane do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody, ponoszą duże nakłady finansowe m.in. na przygotowanie ekspertyz, czynności naprawcze, czy monitorowanie stanu środowiska po szkodzie.

Standardowe rozszerzenia polis OC mogą zawierać jedynie wąski zakres ochrony w zakresie roszczeń osób trzecich związanych z poniesioną szkodą środowiskową majątkową lub osobową, o ile szkoda ta jest zdarzeniem nagłym i przypadkowym. Taki zakres ochrony zabezpiecza jedynie roszczenie prywatne i nie stanowi zabezpieczenia na wypadek odpowiedzialności publicznej za naruszenie równowagi w środowisku.

Z sukcesem wdrażamy odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem oraz uszczelniamy ochronę oferując m.in. ubezpieczenie środowiskowe – ENVIRO – ochronę wychodzącą naprzeciw wszystkim możliwym scenariuszom szkód zarówno nagłym, przypadkowym, jak i stopniowym.

Referencje