Sektor publiczny

Z sukcesem wdrażamy programy konsolidacyjne zarówno w obsługiwanych miastach, gminach oraz podległych jednostkach organizacyjnych, jak i innych podmiotach sektora publicznego.

Konsolidacja ubezpieczeń i skuteczne zarządzanie ryzykiem

Integrujemy zarządzanie ryzykiem oraz efektywnie zapewniamy bezpieczeństwo dla majątku i mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz kadr podmiotów sektora publicznego. Głównymi założeniami, którymi kierujemy się tworząc programy ubezpieczeniowe są m.in.:

Usprawnienie funkcjonowania –1 polisa na dane ryzyko mocodawcy i podległych jednostek organizacyjnych, ujednolicone procedury, przejęcie administracji dokumentacją i bieżącej obsługi ubezpieczeń,

Oszczędności ekonomiczne – obniżenie kosztów ubezpieczenia, dzięki możliwościom negocjacyjnym, eliminacji zdublowanych ubezpieczeń i urealnieniem ochrony,

Optymalizacja zakresów – profesjonalna i skrupulatna analiza ryzyk ubezpieczeniowych, własne przeliczenia wartości majątku,

Efektywność odszkodowań – skuteczna likwidacja szkód, sprawne, terminowe i adekwatne do rozmiaru szkody odszkodowania oraz działania prewencyjne.

Referencje