Transport i logistyka

Branża TSL skupia szereg zagrożeń związanych z różnymi obszarami działalności począwszy od organizacji transportu przez transport ładunków po zarządzania majątkiem własnym i obcym.

Asekuracja dla każdego rodzaju transportu

Wdrażamy kompleksowe programy ubezpieczeniowe dla branży TSL. Dostosowujemy zakres ubezpieczenia do prowadzonej działalności oraz wdrażamy mechanizmy, które nie są standardowo oferowane przez rynek ubezpieczeniowy. Wprowadzamy jednolite standardy, instrukcje postępowania oraz wymogi służące zapewnieniu i zwiększaniu bezpieczeństwa. Nasze kompetencje pozwalają także na stworzenie dedykowanych rozwiązań dla wyłącznych podwykonawców. Oferujemy, m.in.:

  • ubezpieczenia OC: przewoźnika (drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego), spedytora, czy agencji celnej,
  • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności,
  • ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO),
  • ubezpieczenie mienia w magazynie,
  • ubezpieczenie floty pojazdów,
  • ubezpieczenia dodatkowe: flota, OC zawodowa przewoźnika, NVOCC, D&O, środowiskowe, Cyber, gwarancje, itp.

Wybrane referencje

  • ochrona ładunków o łącznej wartości przekraczającej 100 miliardów złotych rocznie
  • projekt CARGO m.in. dla platform wiertniczych w transporcie morskim, sekcji statków, ładunków przewożonych w stanie zimnym w transporcie lądowym i operacji przeładunku ship to ship na morzu
  • autorski program ubezpieczenia ładunków w transporcie rurociągowym
  • obsługa największych krajowych firm spedycyjnych chroniąca obszary działalności wykraczające poza zakres OC spedytora, czy OC przewoźnika

 

Referencje