Ubezpieczenia dla branży odpadowej - jak zyskać więcej ofert

Impuls Bezpieczeństwa

Więcej ofert ubezpieczenia dla branży odpadowej. Kilka wskazówek

Rok 2018. Przez Polskę przechodzi fala pożarów – cytując media – „wysypisk śmieci”. Nie umyka to uwadze nie tylko ustawodawcy, który nowelizuje Ustawę o odpadach, ale również ubezpieczycielom. Branża odpadowa, która wcześniej znajdowała się na czarnej liście wielu zakładów ubezpieczeń – trafiła na nią u niemal wszystkich. Powód? „Fala pożarów wysypisk”. Jak po tych wydarzeniach korzystnie dobrać ubezpieczenia dla branży odpadowej? Przedstawiamy sprawdzone sposoby.

Ubezpieczycielu, poznaj naszego inżynierskiego partnera

Zakłady ubezpieczeń przy ocenie ryzyka dla branży odpadowej (magazyny odpadów, składowiska, przedsiębiorstwa recyklingowe) najczęściej po prostu audytują zakład. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie. Niektóre elementy są warunkami niezbędnymi, twardymi zaleceniami które muszą być zrealizowane. Mowa tu np. o systemie SSP w sortowni odpadów. Niemniej równie ważna jest kultura organizacyjna przy realizacji procesów. Tu zasadnym jest wsparcie oferowane przez brokera i jego menadżerów ds. oceny ryzyka. Bo sama zgodność z prawem bezwzględnie obowiązującym nie spełnia minimalnych warunków ubezpieczyciela. Nie spełnia ich nawet dopełnienie wymogów z operatu przeciwpożarowego, którego wymaga obecna ustawa.

Kliencie, poznaj swojego ubezpieczyciela

Możemy odróżnić dwa rodzaje ubezpieczycieli, którzy oferują majątkowe ubezpieczenia dla branży odpadowej. Po pierwsze, towarzystwa, które nie mogą i nie chcą udzielić ochrony w tym segmencie. Po drugie, ubezpieczycieli, którzy mogą podjąć to ryzyko, ale podchodzą do niego ostrożnie.

Istotne jest też doświadczenie w obsłudze tego typu przedsiębiorstw. Ubezpieczyciele, którzy w portfelu posiadają tego typu zakłady lepiej rozumieją ryzyko. Widzą szerszą perspektywę i pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa niejako wymuszony przez nowelizację ustawy o odpadach. Nowe przepisy wprowadziły na przykład obowiązek posiadania monitoringu wizyjnego ze stałym dostępem WIOŚ. To tylko jeden z argumentów, który poprawił wizerunek branży w oczach ubezpieczycieli zainteresowanych tym ryzykiem.

Jednak te zakłady, które doświadczeń nie mają, w pewnym sensie ciągle tkwią w 2018 roku. I odpowiadają na zapytania co do zasady odmownie. Warto mieć to na uwadze przy wyborze towarzystwa.

Kliencie, korzystaj z negocjacyjnych rozwiązań na ubezpieczenia dla branży odpadowej

ubezpieczenia dla branży odpadowej
ubezpieczenia dla branży odpadowej

Tak, jak w tym artykule. Tak na drodze do ubezpieczenia dla firmy z branży recyklingowej trzeba postawić kilka kroków. Po pierwsze – przygotować się pod kątem oceny ryzyka (chociażby tworząc plan wdrożenia niezbędnych elementów i procesów). Po drugie, przy wsparciu brokera poznać listę zakładów ubezpieczeń doświadczonych w branży odpadowej.

Krok trzeci to przygotowanie strategii działania.

W przypadku podmiotów prywatnych mamy pełną możliwość negocjacji.

Niemniej gros rynku przedsiębiorstw odpadowych to spółki, których właścicielami są jednostki samorządowe (lub ich zrzeszenia). Wtedy mamy do czynienia z reżimem zamówień publicznych.

Wdrożenie przetargu może wydawać się niezbędne do jakichkolwiek działań związanych z pozyskaniem ubezpieczenia. A nawet z uzyskaniem informacji o rynkowych możliwościach (np. dopuszczalnego limitu na ryzyka pożaru, dymu, sadzy).

Jednak istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, z którego mogą korzystać samorządowe spółki odpadowe. To rozmowy z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych, które zgodnie z prawem dla swoich członków mogą przedkładać oferty poza reżimem PZP.

Co ważne – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych często są właśnie tymi wyżej opisanymi towarzystwami, które mają w branży odpadowej doświadczenie. Nasze sprawdzone rozwiązania w sposób przejrzysty i transparentny dla klienta i partnerów ubezpieczeniowych pozwalają łączyć tryb PZP z negocjacjami z TUW-ami.

Więcej o ubezpieczeniach dla samorządów w TUW dowiesz się na naszej stronie o ubezpieczeniach JST.

Reasumując, konkurencyjność dla branży odpadowej opierajmy na wiedzy. Zarówno o rynku ubezpieczeniowym, jak i o złożoności rozwiązań inżynierskich przy uwzględnieniu otoczenia prawnego. Dlatego przy wyborze brokera warto z tej wiedzy korzystać.

Dlatego zachęcamy do kontaktu wszystkie firmy z branży odpadowej, które szukają sprawdzonych rozwiązań.

 

Zapraszamy także na nasze profile w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas