Ubezpieczenie od koronawirusa - dla wszystkich pracowników, bez względu na branżę - STBU

Pandemia w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie od koronawirusa – dla wszystkich pracowników, bez względu na branżę

N

Na rynku pojawiają się grupowe programy ubezpieczeniowe chroniące pracowników przed skutkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Czy warto z nich skorzystać? Nasi eksperci analizują ubezpieczeniową nowość.

Sytuacja jest dynamiczna, ale w tej chwili (24.04.2020r.) zaledwie jeden ubezpieczyciel oferuje dedykowany produkt, który uwzględnia ochronę z tytułu skutków zakażenia wirusem SARS-COV-2 (bez ograniczenia do konkretnej branży).

Ubezpieczenie to skierowane jest do firm, które zatrudniają minimum 10 pracowników, umowa zawierana jest w formie grupowej bezimiennej i muszą nią zostać objęci wszyscy zatrudnieni.

Oferta zakłada wybór dla danego ubezpieczającego jednego z trzech proponowanych wariantów, zróżnicowanych wysokością świadczeń, oraz składek. Składka roczna za pracownika: 49,90/69,90/89,90 zł.

Zakres ochrony obejmuje:

  • Pobyt Ubezpieczonego na OIOM spowodowany COVID-19

  • Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek COVID-19

  • COVID-19 Assistance

 

Minimalny pobyt w szpitalu uprawniający do wypłaty świadczenia to 7 dni, a wypłata będzie należna za maksymalnie 14 dni; za każdy dzień Ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie (w zależności od pakietu) w wysokości 100/200/300 zł oraz jednorazowe odszkodowanie w przypadku pobytu na OIOM-ie: 2000/4000/6000 zł.

W ramach tego ubezpieczenia, po hospitalizacji Ubezpieczonemu pracownikowi przysługują również usługi assistance, tj.: takie jak pomoc domowa, opieka nad dzieckiem/osobą starszą/zwierzętami oraz transport medyczny i konsultacje lekarza pierwszego kontaktu. Uzupełnieniem jest pomoc psychologa w sytuacjach związanych z koronawirusem.

W naszej opinii, ten jedyny dostępny produkt oferuje dość ograniczoną ochronę, a zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) budzą wątpliwości co do późniejszej realizacji świadczeń, a to mogłoby być niekorzystne dla Państwa pracowników.

Przykładowo, wypłata odszkodowania może nastąpić tylko za spowodowany zarażaniem koronawiursem pobyt w szpitalu trwający co najmniej 7 i nie więcej niż 14 dni.

Bardzo często korzystniejszy zakres, np. co do terminów pobytu w szpitalu, oferują aktualnie obowiązujące u naszych Klientów programy ubezpieczeń grupowych na życie. Nie zawierają też wykluczeń epidemii/pandemii, więc mają Państwo pewność wypłaty świadczeń nawet jeżeli przyczyną tych zdarzeń będzie zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Oczywiście mamy możliwość przygotowania na zlecenie naszych Klientów dedykowanej oferty uwzględniającej zakres „covidowy”. Należy jednak pamiętać, aby (jak zawsze przy tworzeniu ofert w ramach ubezpieczeń grupowych na życie) była ona dopasowana do realnych potrzeb Klienta.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić czy przystąpienie do dedykowanego programu chroniącego przed koronawirusem będzie dla Państwa korzystne – zapraszamy do kontaktu z brokerem STBU obsługującym Państwa organizację.

Dołożymy wszelkich starań, aby sprawdzając Państwa polisy ubezpieczeniowe, doradzić najkorzystniejsze rozwiązanie dla Państwa firmy.

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

napisz do nas

ubezpieczenia od koronawiurusa

to nowość na rynku, którą analizują eksperci STBU

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas