Ubezpieczenie wózka widłowego

Edukacja

Ubezpieczenie wózka widłowego. Jedna polisa może Cię nie ochronić

Ubezpieczenie wózka widłowego budzi wiele wątpliwości. Czy klasyfikować go jako pojazd wolnobieżny, który trzeba objąć OC ppm? Czy jednak wystarczy OC działalności gospodarczej, jak w przypadku maszyn i urządzeń? Rozwiewamy Państwa wątpliwości, przytaczając i wyjaśniając zapisy ustaw i rozporządzeń.

OC działalności 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wskazuje, że wózki widłowe klasyfikuje się jako maszyny i urządzenia. Bez przeszkód można objąć je ochroną z tytułu polisy OC działalności gospodarczej. Zastosowanie tej polisy następuje w momencie, gdy wózek widłowy wykonuje pracę jako maszyna/urządzenie.

OC ppm a ubezpieczenie wózka widłowego

Wątpliwości odnośnie wypłaty odszkodowania wśród ubezpieczycieli pojawiają się jednak w momencie, gdy wózek widłowy pełni funkcję transportową.  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – wózki widłowe – to pojazdy mechaniczne. Natomiast zgodnie z  Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, można zakwalifikować je do kategorii pojazdów wolnobieżnych.

Na tej podstawie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm przed wprowadzeniem ich do ruchu.

Sprawdź jak w 2023 r. zmieniają się
zasady na ubezpieczenie wózka widłowego.

Wprowadzenie do ruchu

Wózek widłowy musi poruszać się zgodnie z Art.8.1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych po drodze publicznej lub wewnętrznej. Droga wewnętrzna według definicji to “droga rowerowa, parking oraz plac przeznaczony do ruchu pojazdów, niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowana w pasie drogowym tych dróg”.

W skrócie. Wózek widłowy porusza się po placu przedsiębiorstwa – uchodzi za pojazd wprowadzony do ruchu.

Jeden wózek widłowy – dwa zastosowania

Z jednej strony, wózek widłowy traktuje się jako pojazd mechaniczny, służący jako drogowy środek transportu. Z drugiej – wykorzystywany jest jednocześnie jako maszyna – narzędzie służące do wykonywania pracy.

Jako broker ubezpieczeniowy, chcemy, by mieli Państwo pełną ochronę ubezpieczeniową. Dlatego, dla wózka widłowego, który opuszcza teren magazynu/hali, rekomendujemy zawarcie zarówno ubezpieczenia OC działalności, jak i OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenia te wzajemnie się uzupełniają, a „uruchomienie” konkretnej polisy zależy od okoliczności powstania szkody.

 

Photo by Rex Roberts on Unsplash

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas