Współpracujemy z UMwG

23 października sformalizowaliśmy naszą współpracę z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. W trakcie uroczystego podpisania umowy naszą firmę reprezentował Dyrektor Zarządzający Obszaru Ubezpieczeń Morskich i Transportowych, Zbigniew Foltyński.

W murach Uniwersytetu gościliśmy już wcześniej wielokrotnie. W ramach Brokerowni Umiejętności eksperci STBU przeprowadzali tam wykłady i zajęcia dla studentów uczelni. Podpisane porozumienie stanowi przedłużenie dotychczasowej współpracy i ma na celu wzmocnienie długoterminowych relacji oraz wykorzystywanie wiedzy i umiejętności pracowników STBU w obszarze ubezpieczeń morskich, sektora TSL oraz ubezpieczeń gospodarczych w procesie kształcenia studentów na Uniwersytecie, a także prowadzenia wspólnych działań badawczych i rozwojowych.

W imieniu Uniwersytetu umowę podpisał Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski.