Żywioły a majątek - STBU

Ubezpieczenia mienia

Żywioły a majątek

P

Przedsiębiorcy często nie tyle zapominają, co nie zdają sobie sprawy, że nie da się ubezpieczyć od wszystkiego.

W zapisach OWU, nawet tych nazwanych “ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk” mamy przede wszystkim szereg wyłączeń. Występują też często ignorowane definicje ubezpieczonych zdarzeń, w których również doszukać możemy się pewnych ograniczeń ochrony. Komuś spoza branży ubezpieczeniowej takie zapisy mogą wydać się przytłaczające, dlatego bardzo ważnym elementem dla każdego przedsiębiorcy jest dobry doradca znający specyfikę branży i potrzeby ubezpieczeniowe.

Nawet “ubezpieczenia od wszystkich ryzyk” zawierają szereg wyłączeń.

Opóźnienia lub odmowy wypłaty odszkodowań często wynikają także z niedopełnienia formalności po stronie przedsiębiorcy. Dlatego ważne jest, aby w pełni współpracował on z likwidatorem i przedkładał wszelkie potrzebne do wypłaty dokumenty. Brak wypłaty odszkodowania jest najczęściej wynikiem braku ochrony ubezpieczeniowej (np. przez zastosowanie wyłączeń z OWU), bądź też niedochowaniem wspomnianych wyżej formalności przy likwidacji szkody. Często wartość szkody nie przekracza wartości wskazanej w polisie franszyzy, czyli tej części odszkodowania, którą przedsiębiorca zostawia na ryzyku własnym.

Photo by Max LaRochelle on Unsplash

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas