STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Siedziba firmy
81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33
tel. 58 555 82 00
e-mail: stbu@stbu.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000090358, NIP: 585-13-40-951, REGON: 191640955
Kapitał zakładowy: 114 260 PLN
Zezwolenie  Polisa OC

Biuro Warszawa
Al. Niepodległości 124/22
02-577 Warszawa
tel. 22 427 32 62
e-mail: warszawa@stbu.pl

Biuro Regionalne Rzeszów

e-mail: rzeszow@stbu.pl, tel. +48 601 360 035

Siedziba firmy

e-mail: sopot@stbu.pl, tel. 58 555 82 00

Biuro Regionalne Gliwice

e-mail: gliwice@stbu.pl tel. +48 693 125 605

Biuro Warszawa

e-mail: warszawa@stbu.pl tel. 22 427 32 62

Przedstawicielstwa

Biuro Regionalne Rzeszów

ul. Grunwaldzka 28
35-068 Rzeszów
tel. +48 601 360 035
e-mail: rzeszow@stbu.pl

Biuro Regionalne Gliwice

ul. Kościuszki 1C
44-100 Gliwice
tel. +48 693 125 605
e-mail: gliwice@stbu.pl