Archiwa: likwidacja szkód - STBU

Impuls Bezpieczeństwa

Kolizja z dzikim zwierzęciem. Kto za to zapłaci?

Dziki, sarny czy lisy są coraz częściej spotykane w centrach miast. Szczególnie gdy miasto się rozrasta i zajmuje coraz więcej terenu należącego pierwotnie do zwierząt. W takich warunkach nie trudno o to, by nastąpiła kolizja z dzikim zwierzęciem na drodze. Zdarzają się również sytuacje, w których zwierzęta niszczą mienie i np. rozkopują ogródki. Panuje powszechne przekonanie, że to zarządca drogi odpowiada za zdarzenia z udziałem leśnych stworzeń. Najwięcej roszczeń jest kierowanych właśnie do nich. Czy słusznie?

więcej

Impuls Bezpieczeństwa

Likwidacja szkody z polisy AC z regresem, czy OC ppm sprawcy szkody?

więcej

Impuls Bezpieczeństwa

Czy ubezpieczyciel zawsze może powoływać się na wyłączenie 4.3 ICC.A przy szkodach powstałych w transporcie?

więcej

Impuls Bezpieczeństwa

Koszty poszukiwania przyczyny szkody oraz usunięcia awarii – czy moje ubezpieczenie je pokryje?

więcej

Impuls Bezpieczeństwa

Czy numer polisy sprawcy wystarczy do wypłaty odszkodowania?

więcej

Ubezpieczenia morskie

Z tradycją w nowoczesność

więcej

Impuls Bezpieczeństwa

Zawodowe czy ogólne? Jakie OC dla Agencji Celnej?

więcej

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas