2 powody, dla których powinieneś zadbać o ubezpieczenie ładunku w czasie przewozu

Impuls Bezpieczeństwa

2 powody, dla których powinieneś zadbać o ubezpieczenie ładunku w czasie przewozu

Dlaczego warto ubezpieczać ładunek w czasie przewozu?

Wiemy wszyscy jak wiele w naszym codziennym życiu zależy od przewozu ładunków. Bez tego elementu nie dochodziłoby do umów transakcyjnych polegających na sprzedaży towarów, nie byłoby towarów na półkach, gospodarka nie mogłaby się rozwijać. Dlatego ważne, by odpowiednio zadbać o ubezpieczenie ładunku w czasie przewozu. Na pewno z perspektywy właściciela wysyłanego w świat towaru.

Ryzyka w przewożeniu towarów

Przewóz towarów obarczony jest pewnymi zagrożeniami związanymi z ze zdarzeniami losowymi, jak również czynnikiem (błędem) ludzkim. Zagrożenia te to m.in. uszkodzenie, czy utrata towaru. Znajomość zagrożeń, z jakimi wiąże się przewóz konkretnych ładunków jest bardzo ważna.

Niektóre rodzaje zdarzeń i szkód ładunkowych są do przewidzenia jak np. szkody podczas załadunku, wypadek środka transportu z ładunkiem, ale wiele niestety nas ciągle zaskakuje. Nieobliczalne w skutkach są ryzyka takie jak: trzęsienia ziemi, uderzenie pioruna, pożar, zatonięcie statku, upadek samolotu, powodzie, gradobicie, tajfuny czy nawet wyłudzenia i kradzieże. Mogą one nie tylko uszkodzić ładunek, ale również doprowadzić do jego całkowitej utraty. Klienci mogą również nie otrzymać ładunków z powodu strajków, zamieszek wewnętrznych, działań wojennych tzw. przyczyn społecznych, politycznych.

Na szczególną uwagę jednak zasługują szkody ładunkowe powstałe wskutek działania człowieka. Na przykład w wyniku kradzieży, rabunku, celowego zniszczenia.

Gdy wysyłamy ładunek w świat, to nie jesteśmy w stanie określić wielu czynników. Czy firma transportowa, z którą współpracujemy, zatrudnia wszystkich odpowiednio wykwalifikowanych kierowców? Nie mamy też pojęcia czy ci kierowcy nie biorą środków odurzających. Trudno przewidzieć czy będą prowadzić pojazd z ładunkiem pod wpływem alkoholu. Ani nie wyobrazimy sobie, że mogli zatrudnić się na tym stanowisku tylko po to, aby ukraść ładunek.

Nie wolno też zapominać, że ryzyko wystąpienia szkody zależy również od przedmiotu ubezpieczenia oraz okoliczności związanych z przewozem.

Wartościowy ładunek będzie bardziej narażony na ryzyko związane z kradzieżą, niż ten o mniejszej wartości. Elektronika przewożona transportem kolejowym będzie bardziej narażona na kradzież niż wtedy, gdy przewóz odbywać się będzie transportem morskim. W przypadku transportu morskiego wzrasta natomiast ryzyko związane z zalaniem ładunku wodą morską podczas sztormu.Jak też ryzyko upadku i zniszczenia ładunku podczas skomplikowanych operacji załadunkowych czy wyładunkowych.

Liczba czynników, które musimy brać pod uwagę w przypadku ryzyka zajścia szkody w transporcie ładunku jest bardzo duża.

Ubezpieczenie ładunku w czasie przewozu – dlaczego?

Właściciele towarów (osoby mające tytuł do danego towaru) często za bardzo wierzą w możliwość  dochodzenia roszczeń od przewoźnika. Należy jednak zwrócić uwagę, że przewoźnicy nie odpowiadają za wszelkie zdarzenia. Przepisy prawa ograniczają, wyłączają i limitują odpowiedzialność przewoźników. Przykładowo w sytuacjach, na które przewoźnik nie miał wpływu.

Upraszczając, przewoźnik może oświadczyć: „tak zniszczyłem twój towar, ale za to nie odpowiadam”. Zatem może on uniknąć odpowiedzialności i są realne szanse, że znajdzie ku temu odpowiednią podstawę prawną. Finał takiej sprawy może zakończyć się dopiero w sądzie.

Przy stosunkowo niskiej wartości roszczenia właściciele ładunków niejednokrotnie akceptują swoją stratę finansową. Nie chcą dodatkowo inwestować w proces sądowy, który często może toczyć się za granicą. Natomiast przy dużej wartości roszczenia i braku ubezpieczenia ładunku w transporcie… mogą zbankrutować.

Ubezpieczenie ładunku w czasie przewozu (tzw. ubezpieczenie CARGO) jest jedynym ubezpieczeniem, które możliwie w pełni zabezpiecza interesy właściciela przewożonego ładunku.

Po pierwsze, uchroni właściciela towaru w sytuacji, gdy przewoźnik nie będzie za szkodę odpowiedzialny (może powołać się na wspomniane wyżej wyłączenia lub kwotowe ograniczenia swojej odpowiedzialności).

Po drugie, zadziała wtedy, gdy formalnie przewoźnik odpowiada za szkodę. Jednak albo jest niewypłacalny, albo prowadzi likwidację szkody tak, że jasno widać, iż nie zamierza niczego zapłacić. Przynajmniej nie bez procesu sądowego.

Ubezpieczenie CARGO – dodatkowe korzyści

Dla właściciela ładunku korzystniej jest zlikwidować szkodę z własnej polisy CARGO, a problem roszczeń regresowych pozostawić ubezpieczycielowi. Nasze doświadczenie w likwidacji szkód transportowych uczy, że wartość przewożonych ładunków potrafi być niebagatelna. A wystąpienie zdarzenia, w którym przyda się polisa CARGO – jest tylko kwestią czasu. Wiele tych ryzyk – bardziej „zwyczajnych”, jak i bardziej „hipotetycznych” – przytoczyłam we wcześniejszych akapitach. Jednak zawarcie polisy CARGO niesie ze sobą dużo więcej realnych korzyści.

Ubezpieczenie ładunku w czasie przewozu to sprawa, której nie wolno bagatelizować. Dobra polisa bowiem chroni nie tylko towar. Ubezpieczenie CARGO może też zapewnić zwrot ogromnych, dodatkowych kosztów. Związanych m.in. z akcją ratowniczą, uprzątnięciem, utylizacją towaru czy partycypowaniem w kosztach awarii wspólnej. Ubezpieczenie CARGO daje realną możliwość pokrycia stary finansowej w przypadku zdarzenia oraz szkody ładunkowej w czasie przewozu.

 

Więcej o ubezpieczeniu CARGO można przeczytać tutaj.
Jeśli jednak wolisz bezpośredni kontakt napisz do nas.

Zapraszamy także na nasze profile w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas